Vyhlásenie k rozhodnutiu Ulfa Ekmana

Drahí bratia a sestry, priatelia,

 

asi sa k vám už dostala správa o tom, že v nedeľu, 9.3.2014, pastor Ulf Ekman oficiálne vyhlásil, že sa pripája k Rímsko-katolíckej cirkvi. Toto oznámenie mnohých šokovalo, vrátane nás. Vždy sme si pastora Ulfa vážili a rešpektovali ho ako kresťanského lídra. No nadovšetko rešpektujeme autoritu Pána Ježiša Krista a Svätého Písma. Chceme jasne prehlásiť, že sa od tohto jeho jednostranného kroku dištancujeme.

Cirkev Slovo života na Slovensku naďalej ostáva evanjelikálnou a charizmatickou cirkvou. Rovnako sa k tomu postavil zbor Slova života v Uppsale so všetkými jeho lídrami. Je nám veľmi ľúto, že Ulf Ekman došiel k takémuto rozhodnutiu. Napriek tomu, že je zakladateľom hnutia Slova života a že veľmi oceňujeme skvelú prácu, ktorú na Božom diele za posledných 30 rokov konal, v tomto momente sa jeho cesta a cesta zborov Slova života rozchádzajú.

Ulf Ekman pred rokom odovzdal službu hlavného pastora Slova života v Uppsale Joakimovi Lunqistovi a misijnú prácu Christianovi Åkerhielmovi. Pred mesiacom odišiel do dôchodku, a tento svoj krok nazval jeho „osobnou cestou“.

           Chceme naďalej pracovať na budovaní Božieho diela na Slovensku i za jeho hranicami v súlade s víziou, ktorú nám Boh zveril. DNA Slova života ostáva nezmenené: Kázať evanjelium strateným, učiť Slovo viery, rozvíjať život Ducha, misia a úsilie o jednotu, ktorá je však založená na základných pravdách Božieho slova. Pripravujeme aj spoločné vyhlásenie v spolupráci so zbormi Slova života v Českej republike, ktoré vydáme po tom, ako sa vrátime z II. Kongresu Slova života, ktorý začína tento týždeň.

 

V Kristovi

 

Peter Čuřík
Hlavný pastor Slova života

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave