Modlitebná reťaz – Konferencia viery 2014

Zapojte sa do modlitebnej reťaze. Každá hodina má tri kolonky. To znamená, že na každú modlitebnú hodinu sa podľa tohto reťazca môžu prihlásiť traja ľudia. Zámerom však je, aby bola pokrytá každá hodina minimálne jedným modlitebníkom.

Modlitebné predmety:

  • za C. G. Severina, M. Lundina, M. Tótha, P. Čuříka: za pomazanie pri službe, ochranu cesty, zdravia, za Slovo na svoj čas
  • za chváliace tímy (SŽ, Tretí deň, F6): aby prúdili v pomazaní konferencie, za slobodu pri chválach na celom zbore, za ochranu
  • za náš zbor: aby k nám Pán hovoril, aby sme rástli v jednotu viery, za obrátenie nových ľudí a zapojenie do zboru
  • Božie konanie: za zázraky spasenia, uzdravenia a oslobodenia, krsty Duchom Svätým
  • ostatné: za všetkých slúžiacich z nášho zboru, za hostí z iných miest, za praktické veci ako ubytovania, aparatúra…

 

Deň Dátum Čas 1. modlitebník 2. modlitebník 3. modlitebník
Nedeľa 20.4.2014 6:00 – 7:00
7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00 Nedeľná bohoslužba Slova života
11:00 – 12:00 Nedeľná bohoslužba Slova života
12:00 – 13:00 Nedeľná bohoslužba Slova života
13:00 – 14:00 Nedeľná bohoslužba Slova života
14:00 – 15:00 obed
15:00 – 16:00 obed
16:00 – 17:00 W.    
17:00 – 18:00      
18:00 – 19:00      
19:00 – 20:00      
20:00 – 21:00      
21:00 – 22:00 K.    
22:00 – 23:00 B.    
23:00 – 24:00 Š. B.  
Pondelok 21.4.2014 6:00 – 7:00 A. H. Č.
7:00 – 8:00 M. S. W.
8:00 – 9:00 B. V. W.
9:00 – 10:00 L.    
10:00 – 11:00 M.    
11:00 – 12:00 L.    
12:00 – 13:00      
13:00 – 14:00 L. G.  
14:00 – 15:00 M.    
15:00 – 16:00      
16:00 – 17:00 B. B. L.
17:00 – 18:00 B. B.  K.
18:00 – 19:00      
19:00 – 20:00  N.    
20:00 – 21:00 K.    
21:00 – 22:00  M.    
22:00 – 23:00 Š. B.  
23:00 – 24:00 B.  D.  
Utorok 22.4.2014 6:00 – 7:00 A.  S. Č.
7:00 – 8:00 M.  H. S.
8:00 – 9:00 V.  F.  
9:00 – 10:00 L. A.  
10:00 – 11:00 M.  B. L.
11:00 – 12:00 L.    
12:00 – 13:00 Č.    
13:00 – 14:00 L.    
14:00 – 15:00 Č.    
15:00 – 16:00 N    
16:00 – 17:00 Š.    
17:00 – 18:00 H.    
18:00 – 19:00 M.    
19:00 – 20:00  R. R.  
20:00 – 21:00 B.    
21:00 – 22:00 P.    
22:00 – 23:00 T. M.  
23:00 – 24:00 Š. H.  
Streda 23.4.2014 6:00 – 7:00  B. Č.  
7:00 – 8:00  M.  S. K.
8:00 – 9:00  V.  F. G.
9:00 – 10:00  L.    
10:00 – 11:00  M. L.  
11:00 – 12:00  L.    
12:00 – 13:00  Š. V.  
13:00 – 14:00  L.    
14:00 – 15:00  M.    
15:00 – 16:00 M. S.  
16:00 – 17:00 H.    
17:00 – 18:00 H.    
18:00 – 19:00  K.    
19:00 – 20:00 N. K. K.
20:00 – 21:00  D.    
21:00 – 22:00

S.

M.  
22:00 – 23:00  M. H.  
23:00 – 24:00 H.    
Štvrtok 24.4.2014 6:00 – 7:00 Ch. S. Č.
7:00 – 8:00  M.  S. B.
8:00 – 9:00  V.  M. G.
9:00 – 10:00  L.    
10:00 – 11:00  M. B. J.
11:00 – 12:00 B.    
12:00 – 13:00 H.    
13:00 – 14:00  L.    
14:00 – 15:00  M.    
15:00 – 16:00  N.    
16:00 – 17:00 M.    
17:00 – 18:00 H. M.  
18:00 – 19:00 S.    
19:00 – 20:00 Z.    
20:00 – 21:00 A.    
21:00 – 22:00  R. V.  
22:00 – 23:00  Š. T. B.
23:00 – 24:00  B. B.  
Piatok 25.4.2014 6:00 – 7:00 Ch.  S. Č.
7:00 – 8:00  M.  M. K.
8:00 – 9:00  V. V.  
9:00 – 10:00 L. A.  
10:00 – 11:00  M. L.  
11:00 – 12:00 H.    
12:00 – 13:00 M.    
13:00 – 14:00  L.    
14:00 – 15:00  M.    
15:00 – 16:00 S.    
16:00 – 17:00      
17:00 – 18:00 I.    
18:00 – 19:00  K.    
19:00 – 20:00 N.    
20:00 – 21:00      
21:00 – 22:00 Z. S. S.
22:00 – 23:00  B. B.  
23:00 – 24:00  B.    

Nahlásiť sa môžete osobne v zbore zapísaním do modlitebného hárku, prípadne nám dajte vedieť presnú hodinu a kedy sa zapojíte e-mailom.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave