Ako nám obri pomáhajú v raste

Boh nás často stavia do situácií, ktoré sú nad našu možnosť. Nikto z nás ich neobľubuje, no práve v nich rastieme najviac. Keby nebolo Goliáša, Dávid by sa asi nestal takým, akým ho poznáme dnes. Tak ako bol Goliáš pre Dávida začiatkom duchovného rastu, pre Saula sa stal začiatkom duchovného úpadku. Ten istý obor bol pre jedného požehnaním, pre druhého prekliatím. Môže to znamenať iba jediné; to, čo rozhoduje o našej budúcnosti, nie sú naše životné prekážky, ale to, ako sa v nich zachováme. Goliášovia sa pre nás môžu stať výzvami, ktoré nás v konečnom dôsledku v našom životnom poslaní posunú ďalej. Keď budeš nabudúce čeliť svojim obrom, raduj sa, lebo je veľmi pravdepodobné, že Boh pripravuje tvoje povýšenie.

Viete si predstaviť ako hlboko musela Jozuu zasiahnuť smrť milovaného Mojžiša? Bol mu mentorom, priateľom, otcom. Bol to ten Mojžiš, ktorého tvár žiarila Božou slávou až si ju musel zahaľovať závojom. Jozua to dobre vedel, veď bol jeho najbližším učeníkom. No ten Mojžiš, ktorý rozdelil Červené more či vydal vodu zo skaly na púšti, bol odrazu mŕtvy a celý národ hľadel na mladého bezradného Jozuu. Vtom mu Boh dal jasný príkaz, aby prešiel cez Jordán a voviedol Boží ľud do zasľúbenej zeme. „Kto, ja? Veď ani Mojžiš to nedokázal!“ Komu z nás by sa neroztriasli kolená a kto z nás by o sebe nepochyboval? Toto bol Jozuov Goliáš… Menejcennosť! Viete, zapochybovať o sebe je normálne a je dokonca istou známkou pokory. Oral Roberts, ktorý založil jednu z najväčších kresťanských univerzít a ktorý je považovaný za priekopníka uzdravenia Božou mocou, dostal od svojej mamy do života tieto slová: „Ostaň malý vo svojich očiach, poslúchaj Boh a požehnáš svet!“ Je celkom zdravé uvedomiť si, že Zem sa točila aj predtým, ako sme prišli na scénu a bude sa točiť aj bez nás. O to úžasnejšie je poznanie, že napriek tomu Boh s nami počíta! Keď Jozua zápasil s vlastnou menejcennosťou, Boh k nemu trikrát prehovoril tieto slová: „Buď silný a odvážny!“ (Joz 1:6,7,9). Božie argumenty boli jednoduché: „Ako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou!“, „Nezanechám ťa, ani ťa neopustím“ alebo „s tebou je Hospodin, tvoj Boh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš.“

Ľudia, ktorí chodia s Bohom, majú nárok na odvahu a silu, ktorú tento svet nepozná. Dôveruj Bohu! Inak ostaneš stáť na brehu Jordána a budeš sa iba kochať v pohľade na zasľúbenú zem, no nikdy neokúsiš z jej ovocia! Norman Vincent Peal povedal: „Radšej sa v živote o niečo pokúsim a zlyhám, než, aby som sa o nič nepokúsil a zvíťazil som.“ Pred akým Jordánom dnes stojíš? Akému Goliášovi čelíš? Možno si ho ešte nikdy predtým neporazil, no každé víťazstvo raz musí prísť po prvýkrát.

Možno sa nachádzaš v období pokoja, nič dramatické sa nedeje a celkom netušíš, o čom to vlastne píšem. Výborne! Využi potom tento Bohom darovaný čas na to, aby si sa od Mojžišov naučil všetko, čo sa len dá. Ak ešte nevieš čo to je Goliáš, zabíjaj poctivo svojich levov a medveďov, cvič sa v presnosti hádzania prakom aj napriek tomu, že ťa pritom nikto nevidí a neocení. Takto sa totiž buduje charakter a sila, ktoré budeš jedného dňa potrebovať. Keď stál nakoniec Dávid pred očami celého Izraela, nešiel do bitky iba s naivnou odvahou neskúseného tínedžera. Svet nevidel silu, ktorá bola v tomto mladíkovi. No Boh vedel, koho má v Dávidovi. „I ľva i medveďa zabil tvoj služobník, a ten neobrezaný Filištín bude jako jeden z nich, pretože hanobil vojská živého Boha. A ešte povedal Dávid: Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci ľva a z moci medveďa, on ma vytrhne i z ruky tohoto Filištína“ (1Sam 17:36,37). Jeden z dôvodov, prečo sa Dávid nezľakol veľkosti obra bol ten, že poznal veľkosť svojho Boha. Jozua sa vymanil z vlastnej menejcennosti, keď si uvedomil, že úspech nezávisí od Mojžiša, ale od Mojžišovho Boha. Bez ohľadu na to, kto si a kde sa v živote nachádzaš, Boh ťa povzbudzuje tými istými slovami: „Buď silný a odvážny. Ako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou!“

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave