Ak to dokážeš čítať, potom stojíš príliš blízko

Keď bol Ježiš v Getsemanskej záhrade, povedal, že „jeho duša je smutná až na smrť“. Vedel, aké to je, keď je človek zasiahnutý smútkom, úzkosťou či prežíva zápas v duši. Ježiš bol úplným Bohom a zároveň úplným človekom. Stal sa človekom z lásky k nám. List Židom hovorí, že v Ňom máme veľkňaza, ktorý súcití s našimi slabosťami. Ježiš bol pokúšaný vo všetkom, podobne nám, ale nikdy nezhrešil. Nielenže nám rozumie, ale pozná aj cestu víťazstva (Žid 4:14-16).

V Getsemanskej záhrade (Getsémana – miesto presu, tam sa v preši vyrábal olivový olej), ktorá symbolizuje naše skúšky, Ježiš zvíťazil. Keď potom prišiel na Golgotu, bol pripravený. Povedal učeníkom, že už môžu odpočívať, lebo bitva je vybojovaná. O našich víťazstvách sa veľakrát nerozhoduje až na bojisku, ale dávno pred bitkou. Kľúčovým veršom je Mat 26:41:„Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké“.

Ježiš dobre vedel, že človek vo vlastnej sile dokáže čeliť pokušeniam iba do určitej miery. Naše telo je krehké a ak máme čeliť výzvam života, musíme sa naučiť chodiť duchom. Ježiš dáva jasný návod na to, ako obstáť v našich skúškach: „Bdejte a modlite sa!“

Amplified preklad to hovorí takto: „Všetci musíte zostávať bdelí (dávať precíznu pozornosť, byť ostražití a aktívni)…“ Je veľmi dôležité, aby sme v boli v živote bdelí; nehovorím vystrašení alebo úzkostliví, no ostražití a aktívni. Keď na počiatku Eva vzala z ovocia stromu poznania dobrého a zlého, zhrešila proti Bohu. No Boh Otec v záhrade Eden volal na Adama: „Adame, kde si?“ Prvá zhrešila Eva, no Boh volá na zodpovednosť Adama. Eva zhrešila tým, čo urobila, Adam tým, čo mal urobiť a neurobil. Nebol ostražitý, nepoužil autoritu, ktorá mu bola daná, aby ochránil Evu a v konečnom dôsledku aj seba. Často padáme ani tak nie preto, že hriech bol príliš silný, ale skôr preto, lebo sme neboli bdelí. Ako je možné, že zlyhávajú aj veľkí Boží muži? Ako je možné, že padol Dávid, ktorý je predobrazom na Krista a autorom väčšiny žalmov? Namiesto toho, aby sa postavil do predných línií spolu so svojím generálom Joábom, ostal doma a prechádzal sa po verande. Nemal čo na práci. Nebol bdelý. Biblia hovorí, „ani nedávajte miesta diablovi“ (Ef 4:27). Dávid sa jednoducho nudil a zrazu z verandy uvidel Batšebu ako sa kúpe. Duch je síce hotový, ale telo je krehké. Ako ty tráviš voľný čas? Odpočinok je dôležitou súčasťou vyváženého kresťanského života, no nezabudni na bdelosť; ušetríš si mnoho trápení.

Rád čítam nálepky na autách. Často sú tam kresťanské motívy alebo zábavné texty. Raz som stál na križovatke a túžil prečítať nálepku predo mnou. Mám dobrý zrak, no text som nevedel prečítať. Tak som popustil brzdu a k autu sa priblížil. Nech som sa snažil ako som chcel, stále som to nevedel prečítať. Tak som sa k autu priblížil už len na pár desiatok centimetrov, naklonil sa cez volant a konečne sa mi to podarilo. Viete, čo tam bolo napísané? „Ak to dokážeš čítať, potom stojíš príliš blízko!“ Veľmi som sa zasmial sám na sebe, no zároveň som dostal „zjavenie“. Tá nálepka chcela poukázať na to, ako je dôležité dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od áut, ktoré sú pred nami. To nám v prípade potreby poskytne dostatočnú brzdnú dráhu, aby sme sa vyhli zrážke. „Ak to dokážeš čítať, potom stojíš príliš blízko.“ Dodržal si dostatočnú vzdialenosť od hriechu? Žiješ bdelý kresťanský život? Si človekom modlitby? Nenechaj sa oklamať tým, že „tebe sa to predsa nemôže stať.“ Skúšky nás neminú. Sú súčasťou kresťanského života. No náš Pán už touto cestou prešiel a zvíťazil. Hovorí, „bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia!“

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave