Ako získať Božiu pozornosť?

Každý z nás túži po pozornosti. Nikomu nie je príjemné, ak nás niekto nepočúva, dokonca aj keď nás vníma len tak na pol ucho. Už od malička deti zápasia s tým, aby si získali pozornosť svojich rodičov a keď sa z nich stanú tínedžeri, tak o ich pozornosť zase usilujú rodičia… Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako získať Božiu pozornosť? Niet pochýb o tom, že náš Boh nie je ako ľudia, určite si nás všíma a láskyplne počúva. Predsa sa však natíska otázka, či možno Pána nejako zaujať, „vyrušiť“ v jeho činnosti, či pozitívne nadmieru prekvapiť. Hľadal som v Novom zákone situácie, kedy Ježiš vyjadril údiv nad niekoho vierou či činom, verejne ho pochválil alebo ho dotyčný tak zaujal, že sa len kvôli nemu zastavil alebo dokonca zmenil svoj plán. Všetci títo ľudia vystúpili z davu a získali si Jeho pozornosť, nezostali v kategórii „Bohom milovaný“, ale stali sa Božími obľúbencami. Ich príbehy, viera a reakcie sú naveky zapísané a inšpirujú ďalšie generácie.

 

Jedným z nich bol stotník, o ktorom sa Ježiš pred všetkými vyjadril, že takú vieru nenašiel v celom Izraeli (Mat 8:5-10). Ježiš si vypočul jeho prosbu a ponúkol sa, že navštívi jeho dom a uzdraví jeho sluhu. Stotník to mohol brať všetkými desiatimi, ale namiesto toho namietol, že stačí, ak povie len Slovo a jeho sluha bude uzdravený. Mohli by sme povedať, že predbehol dobu, lebo za čias Ježiša boli ľudia zvyknutí dotýkať sa ho a prijať tak svoj zázrak, ale tento rímsky vojak, ktorý pracoval pod autoritou a sám ju uplatňoval, správne tušil, že nie je nutná prítomnosť, stačí rozkaz. Bezvýhradne sa spoľahol na Ježišove slová a dôveroval v Božiu autoritu, že zasiahne. Spoliehaš sa aj ty takto na Božie slovo a všetky zasľúbenia?

 

Žena s krvotokom (Mar 5:25-36), ktorá kvôli neliečiteľnej chorobe trpela aj sociálne tým, že bola vylúčená z kolektívu, sa pretlačila cez zástup a dotkla sa jeho rúcha. Ježiša prinútila zastaviť sa, i keď mal naponáhlo, lebo šiel uzdraviť umierajúcu dcéru predstaveného synagógy. Svojou prostou a silnou vierou si získala Božiu pozornosť a Ježiš ju uzdravil a verejne pochválil. Pretláčaš sa aj ty cez „zástup“ problémov, zaneprázdnenosti, chorôb a iných okolností alebo prijmeš nie ako odpoveď a nedotkneš sa Ježiša?

 

Kananejská žena (Mat 15:21-28) k  veľkej viere pridala ešte aj pokoru. Vôbec ju neodradilo, keď jej Ježiš vysvetlil, že prišiel pomáhať len Židom a nie pohanom. Označila sa za psa, ktorý je odrobinky zo stola svojho pána a naďalej tak kričala, že aj učeníci prosili Ježiša, aby ju „vybavil“. Ozaj, kedy si takto neodbytne naposledy volal k Bohu?

 

Žene, ktorá pomazala Ježiša (Mat 26:6-12) povedal, že kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať evanjelium, na jej pamiatku sa bude hovoriť aj o tom, čo urobila. Čo také vykonala? Vyliala na Ježišovu hlavu drahocennú voňavku v hodnote ročnej mzdy. Dodnes tým hovorí, že Ježiš musí byť to najdrahšie a najvzácnejšie a musíme mať ochotu všetko pre Neho obetovať a uctievať Ho. Ak to budeme robiť, aj my si získame Jeho pozornosť.

 

Dobrý a verný sluha (Mat 25:14-30) si vypočul pochvalu na svoju adresu, pretože nezakopal svoju hrivnu, ale rozmnožil ju. Dal nám tak lekciu o biblickej vernosti, ktorá nespočíva v údržbe, ale rozvití našich obdarovaní a zodpovedností.

 

„Blahoslavený si Šimon!“ (Mat 16:13-20) Takéto povzbudivé slová od Ježiša si vypočul Peter, keď dostal zjavenie od Nebeského Otca o tom, koho nasleduje. Usiluješ sa aj ty, aby sa ti Ježiš odkryl? Kedy si naposledy dostal z Písma zjavenie? Ak chceš Boha spoznať bližšie, tak získavaš Jeho pozornosť.

 

Ján Krstiteľ si vyslúžil verejnú pochvalu od Ježiša za svoju službu naplnenú vyzývaním ľudí k pokániu (Mat 11:7-14). Som presvedčený, že čistota, svätosť a nabádanie okolia k takémuto životnému štýlu, ktorý je v úplnom rozpore s filozofiou tohto sveta, vzbudí Boží záujem.

 

Božiu pozornosť spolu s uzdravením zraku získal aj Bartimeus, ktorý volal ako o život a nenechal sa odradiť okolitými ľuďmi, ktorí ho chceli zahriaknuť. Nezastavili ťa náhodou v nasledovaní Krista tvoji starí známi alebo príbuzní?

 

Radikálne dávanie chudobnej vdovy tiež vzbudilo Ježišovu pozornosť. Dávaš niekedy aj tak, že ťa to naozaj niečo stojí, alebo len tak zo zotrvačnosti, zo zvyku? Pomáhaš núdznym ako milosrdný Samaritán alebo len slepo prechádzaš okolo ľudí, ktorí potrebujú skutočnú praktickú pomoc?

 

Ľudia, ktorých som zmienil, nášho Pána naozaj zaujali svojím prístupom a vierou, dostali odpovede na modlitby alebo zožali verejnú pochvalu. Nič menšieho nečaká ani na teba, ak budeš robiť niečo podobné aj ty. Môžeš začať hneď teraz, Ježiš ide práve okolo teba.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave