Čaká ťa niečo dobré!

Ak sa ocitneme v ťažkých a zdanlivo neriešiteľných situáciách života, môžeme mať tendenciu reagovať tak ako ľudia, ktorí nepoznajú Pána, čo znamená pasivitou a skľúčenosťou.

Neupadni do diablovej pasce sklamania a ľútosti. Ak dovolíš, aby ťa tieto pocity ovládli, tak prepadneš beznádeji a útlaku. Ihneď ako pociťuješ, že sa ťa snaží ovládnuť ťažoba a skľúčenosť, jednaj! V 54. kapitole knihy proroka Izaiáša čítame: “budeš upevnená spásou, vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť…” a v 63. kapitole zase, že Boh nám chce dať chválospev namiesto malomyseľnosti. Za čo môžeme chváliť Boha? Bez ohľadu na to, ako sa cítiš, chváľ Ho za to, kým je. Boh je láska. On je verný a milostivý Boh. On je Boh, ktorý vyslobodzuje. Boh, ktorý nikdy nezlyhá a neopustí ťa.

Boh je verný Boh a nesklame ťa, ak sa na neho obrátiš v modlitbe. Božie Slovo nám zasľubuje, že Boh môže učiniť oveľa viac ako prosíme alebo rozumieme. Veľmi dobrým príkladom toho je Mária Magdaléna. Vo Veľkonočnú nedeľu išla ku hrobu hľadať telo mŕtveho Krista, aby ho mohla pomazať. Pán ju však prekvapil. Stretla sa totiž so vzkrieseným Kristom! Boh nám zasľúbil veci, ktoré ľudské oko nevidelo, ľudské ucho nepočulo a veci, ktoré ľudské srdce nezakúsilo. Toto všetko predstavuje naše fyzické zmysly a možnosti. Boh nám však chce dať oveľa viac ako sme schopní vôbec očakávať, či predstaviť si. Možno očakávaš a modlíš sa za určité veci vo svojom živote a nazdávaš sa, že Boh ti odpovie určitým spôsobom. Dovoľ mu však, aby ťa prekvapil. Možno ti chce dať oveľa viac alebo odpovedať spôsobom, akým to vôbec neočakávaš. A ak sa práve nachádzaš v ťažkej a zdanlivo neriešiteľnej situácii tak ako Mária Magdaléna, aj tak ďakuj Bohu za všetko, na čo si len spomenieš. Ďakuj mu za konkrétne situácie, ktorými ťa v minulosti previedol. A predovšetkým za to, že poslal svojho Syna, ktorý zomrel na tvojom mieste, aby si ty nemusel stráviť večnosť vo večnom odlúčení od Boha. Chvála a uctievanie zmení tvoje vnímanie. Zmení tvoje zameranie z veľkosti tvojho problému, kedy namiesto neho začneš vidieť Božiu veľkosť.

Očakávaj dobré od Hospodina!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave