Bohoslužba s pastorom Janom Rosmanom zo Švédska

Nedeľa, 28.9.2014 o 10.00 na Tomášikovej 30.

Jan Rosman bude špeciálnym hosťom na nedeľnej bohoslužbe Slova života v Bratislave. Spolu s manželkou Ullou-Mi sú už niekoľko desaťročí rešpektovanými kazateľmi Božieho slova s bohatými skúsenosťami. Vyučovali na mnohých biblických školách a konferenciách. V roku 1985 založili v meste Norrköping zbor s názvom „Agapé“ (www.agape.se), ktorý aj spoločne vedú.

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave