Cirkev, v ktorej žijú tri generácie – Konferencia viery 2014

V bratislavskom Istropolise sme strávili dva dni nabité skvelými rečníkmi, vynikajúcimi chválami a stovkami hostí z celého Slovenska. Všetkých šesť posolstiev tvorilo nádherný celok a sú dostupné na mp3, ktoré si môžete objednať. 

         Hlavným rečníkom konferencie bol Carl Gustaf Severin. Jeho prvá kázeň v sobotu večer mala názov „Neboj sa!“. Carl rozprával veľa humorných zážitkov z vlastného života a potom ukazoval, ako Boh oslobodzuje zo strachu. Uprostred sĺz smiechu a pokánia sme vstupovali do novej slobody v Kristovi, ktorú veriaci na Slovensku tak potrebujú.  V nedeľu ráno sme sa zišli v hojnom počte aj preto, lebo sa k nám pridali bratia a sestry z Bratislava City Church. Carl pokračoval v téme „Neboj sa…“ jej druhou časťou, „…len ver!“ Hovoril o dôležitosti generácií a úcte jedného k druhému. Mnohí sme sa zhodli na tom, že to bolo výnimočné prorocké slovo pre cirkev.

         Micael Lundin zo švédskeho őrebra je výborným učiteľom a misionárom telom i dušou. Kázal o Jonášovi v bruchu veľryby, o návrate k Božiemu povolaniu a o rapídnom šírení kresťanstva po celom svete.

         Miro Tóth z Košíc nám slúžil spolu so svojou kapelou Tretí deň, pričom viedli chvály na troch zhromaždeniach. Výborné piesne a nádherná sloboda pri chválach nás znova privádzali do Božej prítomnosti. Miro kázal o rozdiele medzi povolaním a vyvolením a o dôležitosti odovzdania sa službe. Znova sme si uvedomovali, že každý z nás je v cirkvi potrebný.

         Peter Čuřík, pastor zboru Slovo života, kázal o tom, ako žiť blízko moci zmŕtvychvstania a akú treba zaplatiť cenu. Ukazoval, ako Boh môže odvaliť aj tie najväčšie kamene z našich životov. Pri modlitbách sa Boh mnohých mocne dotýkal.

 

Zorganizovať takúto konferenciu stojí nemálo úsilia, ale výsledok je toho hoden. Sme radi, že sme mohli spolupracovať aj s kresťanmi z iných zborov, ktorí nám pomohli so zvukom i aparatúrou. Na konferencii hrala aj rómska kapela F6 z východu Slovenska, ktorá otvorila konferenciu radostnými chválami plnými Božieho slova. Neskôr slúžili aj naši hudobníci zo Slova života. Do chvál nás viedli Danka Vráblová a Marieta Fupšová a spolu s ostatnými priniesli do sály nádhernú atmosféru. V sobotu večer sme urobili veľkú zbierku, ktorú sme rozdelili na tri časti – chceli sme pomôcť Nadácii Dobrá budúcnosť a nádej, ktorá pomáha opusteným deťom v Ugande. Časť financií putuje aj do Uppsaly, odkiaľ sa misijná práca rozvíja do celého sveta. Zvyšok zostáva v našom zbore na sociálnu prácu s ľuďmi bez domova a na azylové domy. Táto služba sa za posledný rok veľmi rozvinula, o čom všetkých informovala Anka Debnárová spolu s Marekom Krajčím, výkonným riaditeľom KvM. Priestor sme dali aj pánovi poslancovi Škripekovi, neúnavnému bojovníkovi za rodinné hodnoty v našom parlamente. Všetkých prosil o modlitby za ľudí, ktorí majú v rukách moc, aj o našu dôveru vo voľbách do europarlamentu. Táto jeho túžba sa splnila, veríme, že od septembra bude hlasom všetkých kresťanov v Bruseli. Pestrý program mali aj deti, pre ktoré naši učitelia z nedeľnej školy pod výborným vedením vedúcej detskej služby Jayne Rybánskej pripravili hry, súťaže a Božie slovo podané tak, aby mu porozumeli. Účastníci konferencie využili aj možnosť vybrať si z pestrej palety kresťanskej literatúry, Martin Hunčár prezentoval svoju novinku Zdravý životný štýl. Konferenciu sme si naozaj užili a priniesla nám veľa radosti a múdrosti z Božieho slova.

 

Povedali po konferencii:

Staršia generácia, ktorá žije s Pánom už mnoho rokov, mi dáva nádej. Martin, finančný poradca

Páči sa mi, že denominačné bariéry padajú, brány sa otvárajú a spoločne bojujeme za mesto. Pavol, podnikateľ

Dostal som odpovede na otázky, ktoré som si pred konferenciou kládol. Juraj, technický pracovník

Ďakujem všetkým, ktorí nezištne pomáhali a darovali tak každému z nás ten najkrajší dar. Martin, pastor.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave