Máš právo na úplné oslobodenie

Istá kanaanejská žena prišla za Ježišom a zúfalo ho prosila o oslobodenie svojej dcéry z moci démonov. Ježiš miloval všetkých ľudí, no jeho primárne poslanie bolo k Izraelu. Keď jej to vysvetľoval, ostala neodbytná, klaňala sa mu a znova kričala: „Pane, pomôž mi!“ (Mat 15:25). Ježiš jej dal prekvapujúcu odpoveď: „Nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám“ (v. 26). Tá žena potrebovala oslobodenie a Ježiš ho nazýva chlebom, ktorý patrí deťom.

Keď sme prišli do Božieho kráľovstva, stali sme sa novými stvoreniami. V našom duchu sa odohrala radikálna premena, ktorú Ježiš nazýva znovuzrodením (Ján 3). No je celkom možné, že sme si zo „starého života“ priniesli mnoho návykov alebo dokonca poviazaní, ktoré treba zlomiť. Larry Stockstill hovorí, že problémom väčšiny kresťanov je, že „pred vstupom do Kanaána nikdy nezložia batoh Egypta“. Boh vyviedol Mojžiša z Egypta za jeden deň, no trvalo štyridsať rokov, kým vyviedol Egypt z Mojžiša. Môžeme byť nádhernými Božími deťmi, ktoré milujú nebeského Otca z celého srdca, no predsa mať oblasti, v ktorých potrebujeme oslobodenie. Chcem ti povedať, že ti je plne k dispozícii! Ježiš povedal, že je to ako chlieb, ktorý patrí deťom.

Myslím si, že je absolútne zbožné, keď si dokážeme priznať, že potrebujeme pomoc. Počas Pavlovej služby došlo v Efeze k veľkému duchovnému prebudeniu a obrátili sa tisíce. Ich pokánie bolo také radikálne, že podonášali svoje okultné knihy, aby ich verejne spálili:

„A mnohí z uverivších prichádzali, vyznávali a priznávali svoje skutky. A mnohí z tých, ktorí sa zapodievali čary, poznášali knihy a pálili ich pred všetkými. A keď spočítali ich ceny, našli, že toho bolo za päťdesiat tisíc striebra. Tak silne rástlo slovo Pánovo a vzmáhalo sa“ (Ef 19:18-20).

Všimni si, že mnohí z tých, ktorí uverili, „vyznávali a priznávali svoje skutky“. Biblia učí, že ak hovoríme, že nemáme hriechu, „zvodíme sami seba“ (1Jána 1:8). V Prísloviach je napísané, že „tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne; ale ten, kto vyzná a opustí, dojde milosrdenstva“ (Pr 28:13). Ten prvý, kto svoj hriech vyzná, bude prvým, kto prijme oslobodenie. Neprikrývaj svoj hriech len preto, aby si vyzeral dobre pred ľuďmi, nepovedie sa ti šťastne. Derek Prince, ktorý mal silnú službu oslobodenia, zvykol hovoriť, že „sloboda je dôležitejšia ako dôstojnosť.“

John Wesley stál pri zrode metodizmu, hnutia, ktoré bolo nazvané aj podľa disciplíny jeho stúpencov. Johnov brat Charles bol vynikajúcim žalmistom, ktorý písal duchovné piesne. Každý týždeň mali vo zvyku navzájom si vyznávať hriechy. Niekto k tomu múdro a zároveň vtipne poznamenal, že po pár mesiacoch takéhoto vyznávania hriechov ťa hrešenie prestane baviť. Dnes to môžeš aplikovať aj tak, že nainštaluješ do svojho počítača filtre, ktoré ťa nepustia na nesprávne stránky, alebo necháš posielať výpis navštívených stránok svojej manželke. Sväté Písmo v Jakubovi 5:16 hovorí: „Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení…“ Takáto otvorenosť pred Pánom i zbožnými bratmi a sestrami vytvára nádherné prostredie pre uzdravenie a oslobodenie.

Možno si mal pred obrátením problém so sexuálnou neviazanosťou. Možno to bolo gamblerstvo alebo iná závislosť. Je dobré, aby si to vyznal pred Pánom a žiadal o úplnú slobodu. Vyhlás nad tou oblasťou panstvo Ježiša Krista a zlom moc nepriateľa! Meno Ježiš láme každé puto. Ak môžeš vysledovať akýsi vzorec podobného správania aj vo svojej rodine, môže to byť rodinné prekliatie. Tebou sa však má toto zlorečenstvo skončiť! Vyznaj nad sebou i svojou rodinou, že podľa Gal 3:13,14 ste vykúpení spod zlorečenstva, aby ste v Kristu Ježišovi vstúpili do života v požehnaní. „Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo…“

Po tom, čo si hriech vyznal a dal tú oblasť pod Ježišovu vládu, je dôležité, aby si svoj hriech „opustil“ (Pr 28:13b). Nebuď ako ten človek závislý na internete, ktorý sa nevedel zbaviť svojho zlozvyku a zúfalo surfoval po stránkach so slovami: „Musí tu byť predsa návod, ako sa zbaviť závislosti na internete.“ Nie, potrebuješ opustiť staré cesty a postaviť svoj život na Skalu Božieho slova. V Žalme sa píše: „Čím očistí mládenec svoju stezku? Tým, že bude ostríhať tvoje slovo“ (Ž 119:9). Otázka nestojí, čím mládenec očistí svoj hriech, ale svoju „stezku“. Hriech zanecháva svoju stopu aj na našej ceste, očistíme ju tak, že sa v danej oblasti začneme správať podľa Božieho slova. Ovocie takejto poslušnosti je väčšie, než si väčšinou uvedomujeme.

 


Úryvok je z pripravovanej knihy pastora Petra Čuříka “Diamanty v blate”.


img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave