Len dobré

Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. (Žalm 23,6)

 

Možno sa opýtaš, tak prečo prežívam teraz zlé veci vo svojom živote? Môžeš čeliť chorobe, alebo ti oznámili zlú diagnózu. Možno máš veľké problémy a protivenstvá v práci, alebo si dlhodobejšie nevieš nájsť dobrú prácu. Môžu byť aj ťažké rodinné problémy a si bezradný a nevieš, ako to riešiť.

Ale i napriek všetkému, čomu čelíš, dobrou správou je, že BOH pre teba naplánoval len dobré. Naplánoval pre teba víťazstvo. V „balíku“ evanjelia, ktorý sme dostali, tam tieto nedobré veci nie sú pre teba naplánované ako konečná zastávka.

 

Poďme sa spolu pozrieť na to, čo naozaj Boh s tebou zamýšľa. V 1.Mojžišovej je napísané, že keď náš Boh stvoril Adama a Evu, dal do rajskej záhrady aj strom poznania dobrého a zlého. Ale práve z neho mali zakázané jesť. Prečo? Pretože Boh stvoril človeka a rozhodol sa, že sa s ním bude deliť len o dobré. Keď sa Boh pozrel na to, čo stvoril, videl, že je to dobré. Nikdy nechcel, aby sme, ako jeho stvorenie, prežívali zlo a trápenie. Ale neposlušnosťou Adama a Evy sa všetko zmenilo. To ale nebol koniec.

Ako sa teda dostať k Božiemu dobrému, ktoré má Pán pre môj život? Pán Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Matúša 7,11: Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!

Začni teda hľadať, modliť sa, čítať Božie Slovo a prosiť v súlade s Božou vôľou. Popros aj zdravých kresťanov, aby sa za teba modlili. Skúmaj, či v tvojom živote nie je hriech, a ak áno, vyznaj ho a opusti. Využi svoju situáciu a obráť sa celým srdcom o pomoc k nášmu nebeskému Otcovi. Ježiš zomrel na kríži, a na kríž vyniesol aj tvoje trápenie, chorobu a hriech. Už to nemusíš niesť, máš možnosť prísť k Nemu a On ti už zasľúbil odpoveď, uzdravenie, riešenie.

(Izaiáš 65,24: A bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vyslyším.)

Súženia, trapénia a problémy využi vždy na to, aby si sa k Nemu priblížil.

Nedovoľ, aby to všetko zlé zaplavilo tvoju myseľ. Keď si to Bohu všetko odovzdal, nepripomínaj si to.

Pripomínať si svoju biedu a blúdenie je palina a jed. Moja duša si to ustavične pripomína a klesá. (Plač Jer 3,19-20)

Radšej sa zameraj na to, čo hovorí Božie Slovo:

Na toto si upriamim srdce, to si však vezmem do hlavy, na toto budem čakať:  na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy Jeho zľutovania. Každé ráno sú nové, nesmierna je Tvoja vernosť.  Môj podiel je Hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať na Neho.  Dobrý je Hospodin voči tým, čo v Neho dúfajú, voči duši, ktorá Ho hľadá. Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu pomoc. (Plač Jer 3, 21-26)

Nikdy sa nevzdaj, lebo Božie dobré pre teba je už na ceste. Boh je dobrý, stále.

Cez proroka Jeremiáša Boh zasľúbil: A učiním s nimi večnú zmluvu, že sa neodvrátim od nich späť, aby som im nečinil dobrého, a dám svoju bázeň do ich srdca, aby neodstúpili odo mňa. A budem sa radovať nad nimi činiac im dobré. (Jer.32,40-41)

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave