„Boh nie je mŕtvy!“ – Konferencia Kresťanov v meste 2014

Ak ste ešte nevideli film Boh nie je mŕtvy, môžem vám ho len odporučiť. Bol inšpirovaný knihou s rovnakým názvom (vydavateľstvo Slovo života), ktorej autorom je Rice Broocks, hlavný rečník tohtoročnej konferencie platformy Kresťania v meste. Broocks je apologetikom 21. storočia s doktorátom z Fullerovho teologického seminára, ktorý svojimi prednáškami a biblickými i vedeckými argumentmi dokáže zaujať aj ateistov či agnostikov. Dej filmu sa odohráva na univerzite, na ktorú nastúpi nováčik, veriaci študent, ktorý sa prihlási aj na nepovinný predmet – filozofiu. Netuší však, že vstupuje do „jamy levovej“, kde bude musieť obstáť nielen pred spolužiakmi, ale hlavne pred svojím hrdým a ambicióznym učiteľom, ktorý otvorene spochybňuje kresťanskú vieru. Vo filme vystupuje aj známa kapela Newsboys, ktorá vydala album s názvom God´s not Dead.

Pridanou hodnotou tradičnej celomestskej konferencie bola tentoraz návšteva vysokoškolských internátov. Broocks pracuje so študentmi na univerzitách už tridsať rokov a jeho srdce naozaj horí pre mladých ľudí. V utorok si do sály UPC na Mlynoch prišlo film pozrieť asi päťsto študentov a o dva dni nato ich na diskusiu s Riceom Broocksom a jeho spolupracovníkom, fyzikom Dr. Millerom, prišlo asi tristo. Už len to, že sme mohli hovoriť o viere v Ježiša Krista so stovkami mladých ľudí, stálo za všetko úsilie, ktoré organizovanie takejto akcie so sebou prináša.

Rice Broocks je jedným z hlavných lídrov siete kresťanských zborov Every Nation, ktorá pôsobí v 70-tich krajinách a každý týždeň zakladá priemerne dva nové zbory. Bolo veľmi občerstvujúce stretnúť služobníka s takýmto apoštolským povolaním, rozhovor s ním prinášame na stranách 13 a 14.

               Vynikajúcim spôsobom poslúžili aj manželia David a Jeannie Mokovci a Roland Seow z Austrálie. Všetky kázne si môžete objednať v našom vydavateľstve (str. 2).

 

 

 

„Dokážeme žiť zbožne iba preto, že Boh sa stal človekom v Ježišovi Kristovi.“ Rice Broocks

 

„Problémom nie je, že by Boh ľudí nenavštevoval, ale to, že mnohí jeho navštívenia míňajú.“ Roland Seow

 

„Mnohí ľudia majú problém s menejcennosťou iba preto, lebo nepoznajú svoju skutočnú hodnotu v Ježišovi Kristovi.“ David Mok

 

„Založili sme v Austrálii komunitné centrum preto, aby ľudia, ktorí sa dostali do zajatia hriechu, chudoby alebo nespravodlivosti, mohli znova spievať radostnú pieseň Pánovi podľa Žalmu 137.“ Jeannie Moková

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave