Misia Slova života

Biblické školy v Indii

V Indii má Slovo života štyri biblické školy – dve z nich sa nachádzajú v regióne kontrolovanom skupinou naxalitských rebelov. V našich školách učia Božie slovo okrem misionárov aj viacerí indickí učitelia, ktorých sme za ostatné roky vytrénovali. Študenti k nám prichádzajú z ťažko dostupných území, ktoré sú pre ľudí zo západu veľmi nebezpečné. Keď sa naši absolventi vrátia domov, môžu evanjeliom osloviť aj obyvateľov doteraz nezasiahnutých oblastí džungle. Takto sa nám darí šíriť Božie slovo aj napriek partizánskej vojne rebelov v týchto regiónoch.

Raj, prodekan biblickej školy v Indii, to vyjadril týmito slovami: „Sme veľmi vďační všetkým učiteľom, ktorí prišli, a za všetko, čo sme prijali. Teraz je rad na nás Indoch, aby sme pre­vzali zodpovednosť a niesli víziu ďalej. Musíme ísť do nezasiahnutých oblastí a pomôcť pastorom v odľahlých dedinách.“

 

„Ľudia z hôr“ v Tadžikistane

Švédski misionári Olle a Lena Erikssonovci sa po mnohých rokoch vrátili na misijné pole do Tadžikistanu – tentoraz už ako dôchodcovia. Cesta autom naprieč úchvatnými horami a dvoma päťkilometrovými tmavými a špinavými tunelmi ich z Dušanbe priviedla do Kudžanu. Máločo sa za tie roky zmenilo, ale pár vecí predsa len postrehli. Napríklad sochu Lenina nahradila socha kráľa. Najkrajším zážitkom pre nich určite bolo stretnutie so starými priateľmi po 14 rokoch.

Práca, ktorá začala v 90-tych rokoch, stále napreduje, čo svedčí o tom, že vízia „Choďte k ľuďom z hôr“ bola naozaj prorocká. „Stala sa našou srdcovou záležitosťou a dnes máme milosť vidieť jej ovocie. Samozrejme, pred nami je stále veľa rôznych výziev týkajúcich sa národa, ale aj vnú­torného života cirkvi. Tadžikistan je naozaj chudobná krajina a finančná situácia je zlá, no za ostatné roky pribúda viac a viac pracovných možností. Táto jeseň bola novým začiatkom pre našu cirkev v Uppsale, veríme, že podobné obnovenie zažijeme aj na tomto misijnom poli. Prosíme, stojte pri nás, aby sme mohli urobiť ďalší krok k naplneniu Božej vízie, ktorá nám bola daná.“

 

 

Mjanmarsko – konferencia pre 250 pastorov

„Bol to úžasný pocit vidieť stovky pastorov a lídrov, ako sa spolu modlia a uctievajú Boha napriek tomu, že stále žijú v relatívne uzavretej krajine. Moje srdce prekypovalo radosťou!“ zhodnotil po príchode domov cestujúci kazateľ Ville Männistő. Mjanmarsko je jedna z najchudobnejších krajín sveta, v ktorej žije až 1,6 miliónov sirôt. Vláda ukázala ochotu otvoriť krajinu pre pomoc zvonku a usiluje sa o reformu, ale je to veľmi zdĺhavý proces. Dobrou správou je, že sa aspoň rozhodli vykročiť správnym smerom.

Pastori sú veľmi hladní po vyučovaní o živote viery a majú veľké očakávania na Božie konanie vo svojej krajine. „Prosím, príďte a učte nás o misii. Nevieme, ako vyjsť z našich zborov a osloviť ľudí v našom okolí. Potrebujeme zdravé vyučovanie Božieho slova a stratégie, ako to robiť. Príďte a pomôžte nám,“ povedal pastor Biekkynj, ktorý mal po konferencii vycestovať na sever krajiny, aby sa tam stretol s ďalšou stovkou pastorov. „Budem ich vyučovať všetko, čo si nás naučil. Príďte znova a dajte nám ešte viac,“ pokračoval. Mjanmarsko je pripravené pre Ježiša, no zúfalo potrebuje školenia lídrov, biblické školy a zdravé vyučovanie. Modlime sa, aby Boh otvoril tento prekrásny národ pre evanjelium!

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave