Krídla viery (Žalm 25:1)

Ako veriaci sme od Pána dostali niečo veľmi vzácne – krídla viery. Sú to krídla duše – krídla, ktoré ťa pozdvihujú k Bohu. Keď sa známeho nemeckého teológa a misionára v Afrike Dr. Alberta Schweitzera spýtali, aký je rozdiel medzi kresťanstvom a inými náboženstvami, odpovedal veľmi výstižne jedným jediným slovom: „Ježiš“. Hoci aj iné svetové náboženstvá ponúkajú istú múdrosť a morálne zásady, je to jedine kresťanstvo, ktoré dáva nádej a odpustenie práve v tomto vzácnom mene. V Ježišovi môžeme pozdvihovať krídla svojej duše k Bohu v každej situácii. Tajomstvo silného života viery spočíva práve v umení a schopnosti používať tieto krídla. Jednou s hlavných útokov Satana na veriacich je pripraviť ich o tieto krídla. Si aj ty veriaci, ktorý má zlámané krídla svojej duše? Možno sa tvoja duša cíti utlačená. Možno sedíš s tvárou schovanou v dlaniach. Plačeš a nevidíš žiadne východisko a všetko sa zdá byť úplne beznádejné. Pozdvihni oči svojej duše na Pána. Viď Jeho ruky, ktoré práve teraz k tebe vystiera. On je Ten, ktorý dáva nádej v beznádeji, zachraňuje stratených a dáva východisko v každej situácii. Záchrana nie je v tvojom vlastnom srdci, ale záchrana je u Pána. Pokiaľ skrývaš svoju tvár v dlaniach, nie si schopný vidieť nič iné. Pozdvihni svoju dušu k Bohu. On môže uzdraviť tvoje zlámané krídla. Neprizeraj sa len tak bezmocne ťažkostiam. Povstaň a povedz aj ty spolu s Dávidom: „k Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu.”

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave