Islamský štát – hrozba pre Židov i kresťanov

Spomienkový deň holokaustu

Bezpečnostný analytik Ivo Samson 

 

Spomienkový deň holokaustu je udalosť, na ktorú sa tešia mnohí kresťania. Podujatie organizuje Európska koalícia pre Izrael, Slovo života Bratislava a Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku (ICEJ).

Po Fedorovi Gálovi, Františkovi Šebejovi a Grigorijovi Mesežnikovi sme tento rok privítali riaditeľa Inštitútu bezpečnostných a obranných štúdií Iva Samsona. Príjemne nás prekvapil svojou otvorenosťou a odvahou, keď hovoril o podstate islamu a konflikte s moslimským svetom, čo z úst politikov a médií nepočuť často.

            Okrem príhovoru pastora Petra Čuříka i Petra Šveca z ICEJ a podnetnej prednášky nášho hosťa sme si vypočuli aj nádherné piesne v hebrejčine a slovenčine v podaní Danky Vráblovej. Pastor Ivan Zuštiak ukončil podujatie modlitbami, ktoré s danou problematikou súviseli. Počas prestávky sme v našej kaviarni už tradične servírovali výborné pochúťky židovskej kuchyne, ktoré pripravil Vlado Vrábel.

 

Čo si myslíte vy ako bezpečnostný analytik, prerastie tento konflikt do vojny väčších rozmerov? Bežní ľudia sa obávajú…

Svoj osobný názor s istou dávkou humoru často prezentujem i na besedách a prednáškach v školách, kde sú prítomné aj profesorky. Keď hovorím o svetových konfliktoch a zbraniach hromadného ničenia, tak sa roztrasú a pýtajú sa: „Pán Samson, bude koniec sveta?“ Odpovedám: „Samozrejme, že bude, iba nevieme kedy! Ak ste veriace, tak sa na to tešíte, pretože viete, že keď príde koniec sveta, príde s ním aj Mesiáš, a ak ste zamerané prírodovedne, tak viete, že čo raz vzniklo, musí aj zaniknúť.“ Takže takto to trochu zľahčujem, no je jasné, že svet má svoje bezpečnostné hrozby a tie sú veľké. Sú určite väčšie, než sme si mysleli, že budú po skončení 2. svetovej alebo studenej vojny. Majú náboženský charakter, pretože sú vedené v mene náboženstva, ktoré sa zidealizovalo. Európa sa dostala do otrasného konfliktu s moslimským svetom, čo politici neradi priznávajú alebo sa k tomu nehlásia. Jedným z dôvodov je aj to, že by zneli príliš skepticky, čo si nemôžu dovoliť, lebo by mali byť tými, ktorí sú vždy optimistickí a ponúkajú východiská.

 

Keď hovoríte o zidealizovanom náboženstve, stretávam sa s názormi, že islam je vo svojej podstate nenávistný, ale tiež s názormi, že je mierumilovný, len ho zneužívajú fanatické skupiny, ktoré sú koniec-koncov aj v iných náboženstvách.

Myslím si, že je celkom jednoduché vybrať si z každého náboženstva to, čo potrebujete. Ak chcete nájsť nenávisť, tak ju v Koráne ľahko nájdete. Ale inak sa islam považuje za mierumilovné náboženstvo a ak chcete, tak v ňom rovnako ľahko nájdete verše či šúry o mieri a milosrdenstve. Korán nepozná slovo láska, ale predsa tam nájdete pasáže, ktoré znejú pokojamilovne. Islam je náboženstvom dvoch tvárí, podobne ako je to aj s inými náboženstvami. Aj v Biblii ̶ v Starom zákone, nájdeme krutosť, krvilačnosť či kolektívnu vinu, trest pre ľudí, ktorí nemali s daným konfliktom nič spoločné. Toto Nový zákon podstatným spôsobom mení.

 

Vaša dnešná prednáška bola o hrozbách Islamského štátu voči Židom, kresťanom a aj voči Izraelu. Môže sa prejav voči týmto jednotlivým skupinám líšiť jeden od druhého alebo je to len jedna hrozba?

V prvom rade je to spoločná hrozba proti všetkým, ktorí sú z pohľadu Islamského štátu iní, teda sú považovaní za neveriacich – teda neveria v to, v čo verí IS a jeho prívrženci. Z tohto hľadiska môžeme hovoriť o jednej hrozbe pre všetkých bez ohľadu na to, či sú to jezídiovia, kresťania, Japonci, Američania alebo židia. Každý, kto je iný, predstavuje cieľ pre agresívnu politiku Islamského štátu. Takto sa to aj oficiálne interpretuje, veď Islamský štát vyhlásilo za teroristickú organizáciu množstvo krajín, vrátane mnohých moslimských krajín, ako sú napríklad Saudská Arábia, Turecko alebo Spojené Arabské Emiráty. Všetci vidia veľkú hrozbu v úsilí tohto hnutia o ustanovenie islamskej ríše či kalifátu.

 

Všetci vieme o teroristických útokoch Islamského štátu. Môže táto hrozba nadobudnúť ešte aj inú podobu?

Tá podoba je dostatočne známa aj preto, lebo IS je veľmi usilovný v tvorbe PR tým, že používa internet a videonahrávky, pomocou ktorých svoju ideológiu bez prekážok šíri po celom svete. Takto sa im darí priniesť aj určitý nepokoj a kvas do európskych moslimských komunít. Prostredníctvom tejto propagandy dokázali vydesiť aj Európsku úniu, ktorá už pol roka nehovorí o ničom inom ako o IS, pričom napríklad Irán a jeho jadrová hrozba či izraelsko-palestínsky konflikt sú už na druhom mieste.

 

Vieme, že moslimovia sa v Európe ťažko integrujú a sami vyhlasujú, že Európa nikdy nebude ich domovom. Považujú ju za skazenú, no predsa do nej utekajú. Prečo vlastne? Je to kvôli vidine lepšieho zárobku alebo je v tom iný zámer?

Prichádzajú sem z ekonomických dôvodov. Európa im poskytuje sociálne výhody, nikto tu neumiera hladom a nikto ich neprenasleduje. Tou druhou stránkou mince je, že mnohí moslimovia sem prišli ako politickí utečenci, ako tí, ktorí mali svoje radikálne názory vo svojej vlasti a boli prenasledovaní svojimi diktátorskými režimami. Problémom je, že ten extrémizmus v nich ostal. Tam rebelovali voči diktatúram, tu sú extrémistickí voči demokratickým inštitúciám.

 

Ako kresťania sa za situáciu modlíme a žehnáme aj moslimom a zároveň nám ležia na srdci prenasledovaní kresťania. Vedeli by ste nám poradiť, čo by sme mohli ešte urobiť?

Určite treba chrániť tých, ktorí konvertovali ku kresťanstvu, pretože podľa šaríe im hrozí trest smrti, pričom v niektorých krajinách sa aj naozaj vykonáva, napr. v Saudskej Arábii. Niekedy sa podarí zasiahnuť medzinárodným organizáciám vďaka ich ekonomickému vplyvu. Západ sa musí zastať ľudí, ktorí si zvolili túto cestu a sú v ohrození. Viete, moslimom sa stanete veľmi rýchlo, stačí dvoch dospelých svedkov, ktorí stoja pri vás a vy len odrieknete základné moslimské vyznanie viery, čo máte vybavené za pol minúty, ale za cestu späť sa už platí krvou.

 

Ako sa postaviť k teórii, že USA sú svojou politikou zodpovedné za vznik Islamského štátu?

Ja tvrdím, že antiamerikanizmus nie je názor, ale diagnóza. Je zaujímavé, že islam je podľa vlastného tvrdenia najdokonalejšie náboženstvo, aké kedy bolo a aké kedy bude. Z toho vyplýva, že moslimovia sú tými najdokonalejšími, len ich stále niekto zvádza. Zvyknú stotožňovať Satana práve so Spojenými štátmi. Pri tomto ponímaní sa zabúda, že židia boli prenasledovaní dávno predtým, než po druhej svetovej vojne USA vstúpili na svetovú scénu ako veľmoc. Prirodzene sa potom začali angažovať aj v moslimskom svete. Ale pogromy tam predsa existovali dávno predtým. Islamský štát bol ako bunka založený už v roku 1999, to znamená ešte dva roky pred útokom na dvojičky v New Yorku. Takže si nemyslím, že je tu priama súvislosť medzi nejakou americkou intervenciou a následnou reakciou z druhej strany.

 

Ako ste vnímali túto prednášku a pôdu, na ktorej ste vystupovali?

Ešte pred pár rokmi sa mi zdalo, že som so svojimi názormi a postojom voči Izraelu dosť osamotený. Až potom som zistil, že sú tu skupiny, ako napr. KS Milosť a vy, ktoré otvorene žehnajú Izraelu.

 

Dnes sme si pripomínali holokaust, dotýka sa vás to aj osobne?

Každý, kto má možnosť zistiť a spätne vidieť a počuť, čo sa dialo, sa nedokáže ubrániť emóciám a musí na to nejako reagovať.

 

Otázky kládli Gabika Mikulčíková (Rádio 7) a Peter Čuřík

 

Zaujímavé výroky z prednášky Iva Samsona

 • Holokaust má svoje pokračovanie v tom, čo sa dnes nazýva antisionizmus.
 • Bežní Arabi len ťažko rozumejú Koránu, pretože sa nemôže prispôsobiť modernej reči. Ako keby sme my čítali Bibliu v staroslovienčine.
 • Veľkou výzvou arabského sveta je to, že z 350 miliónov je až 50 % mladších než 15 rokov.
 • Ježiš bol nenásilný, nebol vojvodcom, nikdy nevzal do rúk meč. Naproti tomu Mohamed bol vojvodca, mal 14 manželiek a mohli by sme ho nazvať aj politikom.
 • Európski politici sa vyhýbajú tomu, aby označili islam za zdroj problémov. Preto robia rozdiel medzi dobrými a zlými moslimami.
 • Historik Johnson spočítal, že od roku 1948 v Izraeli vo vojnách
 • zahynulo 28.000 Židov. Hoci to tak nevyzerá, pravdou je, že Židia nie sú v bezpečí nikde, len v Izraeli.
 • Každý rok sa dostane do Európy milión moslimov legálne a milión nelegálne.
 • Nielenže sa neasimilujú, ale často sa ani neusilujú o integráciu. 
 • Slovensko sa bráni prisťahovalectvu. Sme jediná európska krajina bez mešity. Žije tu len 3000 moslimov, čo uľahčuje monitoring a ochranu pred extrémizmom.
 • Vo Francúzsku je z 5 miliónov moslimov 300.000 fundamentalistov. Odhaduje sa, že až 5% z nich je pripravených kedykoľvek vziať do rúk zbraň.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave