Konferencia viery 2015 s Johnom Bevereom

Konferencia viery 2015 s Johnom Bevereom a ďalšími hosťami bola jednoznačne Božím navštívením pre náš národ. Sme Bohu veľmi vďační za fantastický tím ľudí, ktorí konferenciu mesiace dopredu pripravovali a nezištne na nej slúžili. Bez nich by nebola tým nesmiernym požehnaním, ktoré sme na konferencii mohli prežiť. Myslím si, že organizácia celej konferencie bola na výbornej úrovni, rovnako vysoko hodnotím aj excelentnú voľbu veľkej arény NTC, ktorá pojala viac ako 2000 hostí konferencie.

Do služby uctievania nás nádherným spôsobom viedli skupiny BCC, Tretí deň a Slovo života – ťažko sa dá slovami vyrozprávať Božia prítomnosť, ktorú sme vo chválach zažívali. Veľká vďaka patrí aj pastorom a služobníkom z kresťanských cirkví a zborov v Bratislave, ktorí konferenciu spolu s nami zastrešovali.

John Bevere kázal kľúčové posolstvá o bázni pred Hospodinom, na ktorých bolo znateľné prorocké ostrie. Jasne pomenoval niektoré oblasti v cirkvi na Slovensku, ktoré treba poddať Pánovi. Verím, že ohľadne rozvoja Božieho kráľovstva v našom národe stojíme na istom pomyselnom prahu, kedy máme potenciál začať rásť v pomazaní, excelencii a aj miere vplyvu v spoločnosti. Bude však záležať na nás, ako sa k tejto výzve postavíme. Aj o tom John kázal v nedeľu ráno, kedy ukazoval na „zmocňujúci aspekt milosti“, v ktorom môžeme víťaziť nad hriechom a začať robiť rozdiel v našej spoločnosti. Nech nám Pán dá milosť, aby sme viac nepodkročili to, čo Boží Duch na konferencii započal konať nielen v našich osobných životoch, ale ja vo svojej cirkvi!

Vynikajúcim zavŕšením konferencie bola služba Joakima Lundqvista zo Švédska, ktorý veriacich skvelým spôsobom vyzýval k záchrane stratených. Jeho posolstvo „Každý môže privádzať ľudí k Ježišovi“ vrelo odporúčam. Na sobotnom zhromaždení o 17.00 sme si spoločne s Christianom Åkerhielmom pripomenuli 20. výročie práce Slova života na Slovensku. Bolo úsmevné a radostné zároveň pozerať na staré videozáznamy histórie našich zborov, ktoré sme spracovali do 10 minútového videa, ktoré je k dispozícii aj na tejto stránke. Sme Bohu veľmi vďační za všetko, čo vykonal, no do ďalších rokov hľadíme s veľkými očakávaniami; cirkev nesmie stratiť prvú lásku a horlivosť, ktorú sme na začiatku svojho behu za Pánom prežívali, no zároveň dospela, aby mohla vykročiť k novým výzvam a zabrala nové územia pre Božie kráľovstvo.

 

Všetky posolstvá konferencie si môžete objednať na MP3 nosiči, alebo sa zaregistrovať na stránku krestaniavmeste.sk, kde si ich môžete vypočuť online.

 

{gallery}201505_konf_viery{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave