Detský tábor “Stretni sa s Kráľom”

Tohtoročný detský tábor „Stretni sa s Kráľom“ sa uskutočnil v krásnom prostredí prírody v Kokave nad Rimavicou na chate Hámor. Cieľom bolo deťom priblížiť významných biblických kráľov: Saula, Dávida, Šalamúna, Ester, Joziáša a napokon im umožniť stretnutie so samotným Kráľom kráľov – Ježišom. Vopred pripravené divadielka veľmi zaujímavo a výstižne deťom priblížili jednotlivých kráľov a niektoré kľúčové momenty z ich životov. Každý príbeh poukazoval na panovníkovo srdce, na jeho charakteristickú črtu.

 

Deň začínal rozcvičkou spojenou s belgickým tancom. Dopoludnia sme mali ranné zhromaždenie, ktoré začínalo chválami, modlitbou a predstavením kráľa dňa. Nasledovali otázky a potom sme sa učili Žalm 23 naspamäť. Deti mali aj biblické skupiny, krúžky a popoludňajšie súťaže. Večer sme opäť mali zhromaždenie, kde sme pokračovali v téme dňa, chválili Pána a spolu sa modlili.

 

Tento rok sme boli na výlete na Čiernohronskej železnici, povozili sme sa na koni, mali opekačku i nočný pochod lesom za Kráľom kráľov. Tábor prebehol v pokoji, bez úrazov a plní zážitkov sme sa vrátili domov.

 

{gallery}2015_detsky_tabor{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave