Keď sa z navigácie ozve „PREPOČÍTAVAM“!

Slnko neprestalo svietiť len preto, že sa zamračila obloha. Boh má plán pre každého človeka aj v čase, kedy sa zdá, že sa dostal do slepej ulice. Keď Abrahám vyhnal Hagar aj s malým Izmaelom na púšť, mali len jednu nádobu s vodou. Tá sa im čoskoro minula a páľava púštneho slnka z nich odčerpávala aj posledné zvyšky síl. Hagar vedela, že je koniec. V zúfalstve pohodila syna pod krík, aby mal aspoň trochu tieňa a v beznádeji kričala k Bohu. Bola taká zúfalá, že ušla od syna niekoľko desiatok metrov, aby ho nevidela zomierať.

1. Prvé poučenie z tohto príbehu je toto: Nedovoľ, aby ťa opantala beznádej, lebo vtedy robíš nemúdre rozhodnutia. Pamätaj, že pre Boha beznádejná situácia neexistuje. Vždy má riešenie! Vždy má plán! Nikdy nebýva zaskočený okolnosťami tak, ako sa to stáva nám. Biblia hovorí tieto prekvapivé slová:

„A Boh otvoril jej oči, a videla studňu, v ktorej bola voda. A išla a naplnila kožicu vodou a napojila chlapca“ (Gen 21:19).

Pre slzy zúfalstva nevidíme Božie východiská. Osobne verím, že tá studňa tam po celý čas bola, no slzy beznádeje Hagari zakryli výhľad. Utri si slzy sklamania a požiadaj Boha o riešenie. Boh nemal pre Hagar iba ďalšiu kožicu vody – aby prežila o pár hodín viac –  ale celú studňu! Vôbec mu nevadilo, že sú na púšti, pretože Boh nepozná obmedzenia. Modli sa za „osvietené oči svojej mysle“ (Ef 1:18,19), aby si spoznal Božie plány pre svoj život. Až keď Boh Hagari otvoril oči, „uvidela studňu, v ktorej bola voda“. Uprostred beznádeje mal Boh už dávno pripravené riešenie. Biblia pokračuje v príbehu takto: „A išla a naplnila kožicu vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom, a vyrástol a býval na púšti, a bol z neho strelec z lučišťa“ (v. 19, 20).

2. Druhé poučenie z tohto príbehu je toto: Boh dokáže tvoj sen vzkriesiť! Boh bol z Izmaelom a urobil z neho veľký národ. Fascinujú ma príbehy o tom, ako Boh dokáže vziať črepiny rozbitých snov a urobiť z nich ešte krajší obraz, než bol pred ich rozbitím. Jozef sa dostal do otroctva preto, lebo ho zradili vlastní bratia. Vieš si predstaviť bolesť, ktorú prežíval? Jeho sny boli v troskách. Opustila ho vlastná rodina, no Boh ostal verný. Nakoniec ho Boh povýšil na druhého muža po egyptskom faraónovi a postavil zásobárne jedla, z ktorých nasycoval celý Stredný východ. Jozef vyšiel zo svojej skúšky v lepšom stave, než ako do nej vchádzal. Niekedy sa zdá, že sme v živote vošli na vedľajšiu koľaj, alebo sme nesprávne odbočili. A niekedy to tak naozaj je. Chcem ťa však uistiť o tom, že Boh o tebe nestratil prehľad. Podobne ako navigácia GPS. Keď si nesprávne nasledoval jej inštrukcie, chvíľu zmĺkne, ale potom rozvážne zahlási: „Prepočítavam!“ Boh nielenže nestratil prehľad o tvojej pozícii, ale dokáže ťa z nej nasmerovať do naplánovanej destinácie. Utri slzy smútku zo svojich očí – ak je potrebné učiň pokánie, odpusti druhým či dokonca sebe a znova pozri na displey nebeskej navigácie – stráv čas s Bohom v Jeho slove, v modlitbe a požiadaj ho o múdrosť. Budeš možno prekvapený, že tam zrazu uvidíš studňu pramenitej vody, ktorú si predtým ignoroval alebo vôbec nevidel. Život znova začne dávať zmysel a tvoje srdce bude naplnené radosťou: „Očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým; ale splnená žiadosť je stromom života“ (Pr 13:12).

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave