Ako poznám, či je moje srdce dobrou pôdou?

Už ste niekedy čítali podobenstvo o rozsievačovi? Ak áno, tak predpokladám, že podobne ako ja, aj vy ste sa zamerali na tri pôdy, ktoré nedonášali ovocie. To je určite v poriadku, ale opýtam sa vás: rozmýšľali ste niekedy o tom, aké vlastnosti mala tá dobrá pôda? Lebo o nej vieme, že doniesla úžitok, 30, 60 alebo 100 násobok. Stačí teda, aby sme zabezpečili dobrú pôdu našich sŕdc a budeme donášať ovocie, bude sa nám v živote i v Kráľovstve dariť podľa miery povolania, ktoré nám Pán dal. Ako teda poznám, že moje srdce je dobrou pôdou?

„A zase tamtí, ktorí sťa na dobrej zemi sú posiati, sú takí, ktorí počúvajú slovo a prijímajú ho a donášajú úžitok: niektoré tridsať, niektoré šesťdesiat a niektoré sto“ (Mar 4:20).

Dobrá pôda je charakteristická tým, že „počúvame slovo a prijímame ho.“

Prvou črtou dobrého srdca je, že Slovo počúva. Až príliš veľa kresťanov si jednoducho nedokáže nájsť dostatok času na Božie slovo. Ale šľachetné srdce, ako ho nazýva evanjelista Lukáš, si Slovo váži natoľko, že jeho počúvaniu venuje kvalitný čas. Božie slovo dokáže konať divy! Je nepominuteľným a nezničiteľným semenom. Ak by si mal napríklad niekoľkoročné dlžoby a dostal by si výpis z banky, že ti na účet prišla potrebná suma, isto by si si našiel čas zájsť do banky (a to s radosťou), aby si si peniaze vyzdvihol. Myslím si, že čím viac rastie naše porozumenie moci Božieho slova, tým ľahšie si naň nájdeme čas. V podstate nemáme nedostatok času, len ho využívame podľa toho, čomu pripisujeme priority. Alebo inak povedané, čas sme si našli práve na to, čo sa nám v živote zdalo ako dôležité. Miluj Božie slovo a ono bude milovať teba. Nos Božie slovo vo svojom srdci a po čase ťa to Slovo prenesie cez prekážky a výzvy života.

Druhou črtou dobrej pôdy srdca je, že Slovo prijímame. Často sú Slovo a naša momentálna realita v rozpore. Netvrdím, že by sme našu realitu mali ignorovať, ale nemali by sme jej ani dovoliť, aby nám zahmlila večnú realitu Božích právd. Keď ešte v ten istý deň sadli učeníci na loďku, lebo im Ježiš povedal, aby sa preplavili na druhú stranu, povstala veľká búrka. Amplified preklad dodáva, že tá búrka mala proporcie hurikánu. Učeníci boli zručnými rybármi, ktorí dokonale poznali Galilejské more. To jazero bolo doslova ich životom, žiadna iná vodná plocha na lovenie rýb v Izraeli nebola. No tá búrka musela byť naozaj obrovských rozmerov, lebo títo skúsení rybári po všetkých pokusoch zachrániť loď a vlastné životy, v zúfalstve kričali: „Učiteľu, či nedbáš, že hynieme?“ (v. 38). Ježiš im povedal, „prejdime na druhú stranu“, ale búrka na nich kričala s neznesiteľnou intenzitou, „zahyniete!“ Ježiš spal v zálodí, lebo ich chcel naučiť lekciu viery. Chcel ich naučiť, že slovo nestačí len počúvať, ale ho treba i prijímať. Napriek negatívnym skúsenostiam, napriek predsudkom, alebo tomu, čo nám hovoria búrky života, Božie slovo má mať v našich životoch finálnu autoritu. „Mlč, umĺkni!“ a búrka hneď ustala.

V Jakubovi 1:21 je napísané: „…prijmite vsadené slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.“ Istý preklad hovorí: „Upriestraňte mu vo svojich srdciach a privítajte ho!“ Ako vítaš doma hostí? Horúčkovito upratuješ, niečo dobré navaríš a túžiš ich privítať v čo najkrajšom prostredí. Uprac podobne vo svojom srdci! Privítaj Božie slovo ako vzácneho hosťa! Rozjímaj o Božom slove v čase pokoja, ale aj vtedy, keď prechádzaš búrkami života. Keď prechádzali búrkou učeníci, začali spochybňovať Božiu starostlivosť. „Učiteľu, či nedbáš, že hynieme?“ Koľkokrát nám v čase tlaku vyšli z úst podobné slová? A pritom NIKTO sa o nás nestará tak láskyplne, ako náš Pán! Jeho láska je nemennou axiómou aj uprostred búrok, ktoré majú rozmery hurikánu.

Istá manželka pastora, ktorú osobne poznám, sa vrátila od lekára s diagnózou rakoviny. Prišla domov so slzami smútku, no vzala tamburínu a pretancovala celý dom s piesňou chvál na perách. Spievala Bohu chvály s vedomím, že jej nebeský Otec sa o ňu aj tak stará. Dnes je zdravá a slúži Pánovi. Nájdi si čas na Slovo! Počúvaj ho a prijímaj ho! Potom donesieš veľa úžitku pre Božie kráľovstvo.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave