Misia v Allahabade

Návšteva Carla Gustafa Severina

India s viac ako miliardou ľudí je obrovským misijným poľom. Na mnohých miestach počet kresťanov rastie, výnimkou nie je ani sever Indie, bašta hinduistov. Pán urobil úžasné dielo v meste Allahabad. Všetko to začalo jedným slovom, ktoré prijal istý líder pri modlitbe v jazykoch. Jeden z našich misionárov vyrozumel, že je to slovo Božie pre nás a vycestoval tam aj so svojou rodinou. Dostal sa do kontaktu s profesorom Lalom, ktorý pracoval na tamojšej univerzite a slúžil v kaplnke asi tridsiatim veriacim. Založili sme tam biblickú školu a vybudovali lídrov, ktorí začali šíriť evanjelium v danej oblasti. Odvtedy už ubehlo takmer 20 rokov a počet veriacich vzrástol na 40 000 a lídrami sú absolventi našej biblickej školy. 

 

V decembri 2015 Allahabad navštívil aj evanjelista Carl-Gustaf Severin. Zhromaždenia sa konali počas Vianoc a Severin o svojich dojmoch z návštevy povedal: „Allahabad sa nachádza v indickom štáte Uttarpradéš, ktorý má 200 miliónov obyvateľov. Na zhromaždenia prišlo 25 tisíc ľudí, ktorí pricestovali zo všetkých okolitých miest, niektorí naozaj zďaleka. Stovky ľudí vydávali svedectvá o uzdraveniach, bolo to veľké Božie navštívenie.“

 

Víziou Slova života je vybaviť ľudí slovom viery. Na mnohých miestach sme videli, ako sa táto vízia napĺňa a nesie ovocie, pričom India nie je výnimkou. Tamojšie biblické školy znásobili počet cirkví, s ktorými sme v kontakte. Prvotinou bol zbor s 300 veriacimi na severe krajiny. Boh dal pastorovi onoho zboru sen, že kľúčom k rastu bude spolupráca so Slovom života.
Na zhromaždenia prišlo 25 tisíc ľudí, ktorí pricestovali zo všetkých okolitých miest

 

Božie dielo rastie cez zbory a biblické školy

Vznikla cirkevná asociácia skladajúca sa zo zborov, ktoré sme osobne založili, alebo ktoré sú na nás napojené. Naša práca priniesla výsledok v podobe viacerých cirkví, ktoré vyslali svojich lídrov do našej biblickej školy. My sme ich vybavili do služby a žatvou sú novoobrátení veriaci, z ktorých viacerí taktiež prešli tréningom na biblickej škole. V centra Slovo života prostredníctvom špeciálneho programu pre lídrov odovzdávame vedomosti vedúcim zborov z provinčných miest. Prednedávnom sa v Indii uskutočnil týždeň zasvätený modlitbám a pôstom s cieľom zamerať sa na budúcnosť a ustanovenie cirkevnej asociácie. Veríme, že nás čakajú vzrušujúce časy a že Boh nám dá ešte mnoho ovocia na tomto poli.

 

Nápomocným je aj program biblického tréningového centra, ktorý má svoje korene v Uppsale. Ide o 50 lekcií z 8 predmetov. Absolventi biblickej školy, ktorí ukončili druhý ročník, majú oprávnenie vziať tento materiál, ísť na misijné pole a na jeho základe vyučovať a kázať. Minulú jar práve toto urobilo 5 mladých mužov, ktorí prostredníctvom kurzu svoje vedomosti odovzdali 460 Indom. Predpokladáme, že aj vďaka tomuto projektu zožneme veľkú žatvu, keď sa mladí kazatelia vyberú na indický vidiek a vybudujú ešte viac veriacich.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave