Sme nádejou pre Bratislavu, Slovensko i Európu – Konferencia viery v Bratislave

Konferencia. Organizovanie, veľa príprav a pre mnohých aj stres. Zároveň však veľké požehnanie, stretnutie s priateľmi, ktorých sme dlhšie nevideli, a čerstvé posolstvá z neba. A tiež výborná príležitosť uctievať Pána spoločne. Stovky ľudí v Národnom tenisovom centre v Bratislave vytvorili nádhernú atmosféru viery a očakávania. Veľká vďaka patrí hudobníkom a spevákom zo Slova života Bratislava a Banská Štiavnica a bratislavskému BCC worship tímu, ale aj desiatkam ďalších dobrovoľníkov, ktorí sa pričinili o hladký priebeh konferencie. Tento rok sme privítali troch kazateľov – Severina, Carlsona a Sriniho. Každý z nich bol iný, a práve to bolo skvelé, pretože sa vhodne dopĺňali.

 

Carl-Gustaf Severin kázal o viere, nádeji a láske. Svojím neopakovateľným humorom rozosmial aj tých z nás, ktorí sme niektoré jeho príbehy počuli už viackrát. Uprostred toho sme však zažili hĺbku odpustenia a chodenia v láske, ktoré sú kľúčom k chodeniu v moci Božej. Carl-Gustaf je úžasným príkladom misionára a priekopníka, ktorý burcuje mladú generáciu k úplnému nasledovaniu Krista. Åke Carlson má pomazanie učiteľa, jasne a zrozumiteľne vyučoval na tému, ako iným ľuďom slúžiť a hovoriť evanjelium. Jeho druhé posolstvo bolo o kráčaní v autorite, ktorú nám Ježiš zveril. Prvýkrát bol na Slovensku pastor Srini z Dubaja. Jeho veta o tom, že Boh nás vyzýva, aby sme videli nevidené, počuli to, čo ešte nikto nepočul, a urobili to, čo ešte nikto iný neurobil, mi dodnes rezonuje v srdci. Jeho apoštolský plášť bol ľahko postrehnuteľný v dôraze na misiu a zakladanie zborov. Veľmi sa mi páčil príbeh o negramotnom pastorovi, ktorý si vypočul vyučovanie na CD-čku a následne založil 40 zborov v Tanzánii. Takýchto svedectiev o multiplikácii zborov spomenul niekoľko; postupne sa nám otvárali oči a začali sme veriť, že Pán môže niečo podobné urobiť aj medzi nami v Európe. Obzvlášť dôležité bolo jeho kázanie v nedeľu, keď zdôrazňoval, že veriaci tu nie sú len preto, aby sa cirkvi a jej aktivít zúčastňovali, ale aby boli vytrénovaní k službe. Je načase, aby veriaci boli pripravení chodiť a konať v nadprirodzene. „Vidím napnutý luk. Budete vystrelení do niečoho väčšieho,“ povedal pastor Srini. „Ste nádejou pre Bratislavu, Slovensko i Európu.“

Martin Hunčár

 

Otázka nie je, aká veľká je tvoja cirkev, ale aký veľký je tvoj Boh! Srini

 

Všetko, čo sa vidí, je podriadené zmene! Severin

 

Cirkev by mala využiť akékoľvek nové prostriedky, aby kázala staré dobré evanjelium. Carlson

 

Mnohí sme sa zhodli na tom, že čo sa týka duchovnej náplne, táto konferencia bola jedna z najmocnejších. Služobníci prinášali Božie slovo v čerstvom pomazaní a v jednote Ducha. Vytvorili kombináciu apoštolského, prorockého a učiteľského daru. Priniesli povzbudenie, ale zároveň cirkev vyzvali, aby sa odvážila vykročiť „na cestu, po ktorej ešte nešla“. Pár týždňov po konferencii som navštívil zbor v Dubaji a verím, že táto spolupráca donesie ešte veľa ovocia.

Pastor Peter Čuřík

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave