Bohoslužba s hosťom – pastorom Prabhu z Indie – 10.7.2016

Na nedeľnej bohoslužbe nám poslúži pastora Prabhu z mesta Bangalore v Indii. Pán ho povolal do služby keď mal 17 rokov a v roku 2009 ho zapálil aby založil zbor s víziou a poslaním “POZNAŤ HO A UROBIŤ HO ZNÁMYM skrze kázanie a vyučovanie, oslávením Boha skrze rozmnožovanie učeníkov skrz všetky národy, ktoré zatiaľ neboli zasiahnuté, hlavne v štáte Kanátaka v Indii.” Zbor začal s 2 ľudmi, teraz cirkev rastie deň za dňom a už založili ďalšie dve misijné stanice.

 

 

 

 

 

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave