David Hathaway znovu v Bratislave

20.11.2016 sme privítali na našich pravidelných bohoslužbách vzácneho hosťa z Anglicka – evanjelistu Davida Hathawaya. Tento Boží muž má už dávno po osemdesiatke, ale stále je vitálny a vášeň ohlasovať evanjelium má hádam ešte väčšiu, než keď bol mladý. V kázni sa vrátil v spomienkach do obdobia komunizmu. Počas 60-tich rokov totiž precestoval Európu a bývalý Sovietsky zväz, aby prinášal Božiu zvesť spasenia a uzdravenia aj za železnú oponu. Nikdy sa nebál nebezpečenstva. Zažil zázračné vyslobodenie z komunistického väzenia v bývalom Československu, dvakrát bol uzdravený z rakoviny a prežil päť pokusov o vraždu.

 

V príhovore spomenul, ako pred nedávnom navštívil väzenie na Pankráci v Prahe a ako mohol vystúpiť v Českej republike na univerzitnej pôde a odpovedať na zvedavé otázky. Nechápali, ako je možné, že sa sem viackrát vrátil, hoci mu tu veľmi ublížili. Naskytla sa mu príležitosť hovoriť o Božej láske a moci odpustenia. Aj nás vyzýval k činom; napomínal nás, že máme málo Božieho ohňa… „Kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci,“ citoval Pavla z prvej Korinťanom a pokračoval: „Nehovoríme tu len o kresťanstve, ale o Kráľovstve Božom, ktoré nie je len to, čo hovoríme, ale je demonštráciou moci.“

 

Na záver dal výzvu na obrátenie. Zareagovalo niekoľko prítomných, ktorí odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi. Bolo pre nás cťou spoznať tohto staršieho Božieho muža a nechať sa ním inšpirovať. Ak sa chcete o jeho dobrodružnom živote dozvedieť viac, v slovenčine vyšla jeho kniha Sila viery.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave