Operácia vianočné dieťa v Zlatých Klasoch

8. decembra sme s Operáciou vianočné dieťa navštívili deti v Zlatých Klasoch. Atmosféra bola nádherná. Po príchode do Domu kultúry sme boli milo prekvapení, že nás už čakali prvé deti aj rodičia. Počas prípravy aparatúry a praktických vecí sa sála naplnila 130 deťmi a rodičmi.
 
 
Deti boli boli veľmi otvorené, spontánne a spolupracovali. Počas chvál boli deti nádherné. Tancovali aj spievali s nami, boli úplne uvoľnené a piesne chceli opakovať. Po chválach sme deti povzbudzovali, že sú vzácne, dôležité, že majú veľkú hodnotu. Povzbudzovali sme ich, aby snívali svoje sny.
 
 
Nádherný zážitok bol aj z toho, keď sme deti vyzývali k nám na pódium, aby nám zaspievali alebo zarecitovali. Deti boli smelé, spievali, recitovali a deti v hľadisku ich povzbudzovali veľkým potleskom a výkrikmi. 
Posolstvo o Pánovi Ježišovi zaznelo z Andrejových úst a deti reagovali na výzvu spasenia. Všetky deti a niektorí dospelý sa modlili modlitbu spasenia.
 
 
Na záver sme deťom rozdali darčeky a detičky sa nám rozpŕchli domov.
V januári by sme chceli začať následnú starostlivosť s deťmi v Zlatých Klasoch. Máme 13 prihlášok. 
Veľmi dotknutý našou prácou boli terénny sociálni pracovníci, ktorí nám prisľúbili pomôcť. Zobrali si na obecný úrad prihlášky s tým, že keby sa ešte niekto z tých ľudí chcel prihlásiť na následnú starostlivosť, že mu dajú prihlášku.
 
{gallery}2016_OVD_Zlate_Klasy{/gallery}
 
img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave