Pastor Peter Čuřík kázal v Arménsku

Pastor Peter Čuřík navštívil koncom septembra zbor Slova života v Jerevane, ktorý je jedným z najväčších evanjelikálnych zborov v Ázii. Zbor má 8000 členov, ktorí sú súčasťou až 800 domácich skupín. Druhý pastor zboru Bagrat Bekchyan k tomu poznamenal: „V istom čase nám zakázali verejné stretávanie sa, a tak sme sa stiahli do domácich skupín. Aj to je jedným z dôvodov, prečo máme dnes systém domácich skupín tak dobre rozvinutý.“ Dennú biblickú školu v Jerevane absolvovalo 5000 študentov a stovky ďalších zakončili misijnú školu a stali sa pastormi a misionármi. Len v Arménsku založili ďalších 28 zborov a desiatky v Európe, Amerike, ale aj na Strednom východe.


Hlavná sála cirkevnej budove v Jerevane pojme 3500 ľudí, pred niekoľkými rokmi uprostred výstavby zažívali mnoho protivenstiev zo strany médií či mesta, no rovnako aj mnoho zázrakov. Cirkev sa stretáva na dvoch hlavných víkendových bohoslužbách v sobotu o 18.00 a v nedeľu o 12.00. Pastor Peter Čurík kázal na tému, ako sa stať zabijakom obrov, a povzbudzoval ľudí v tom, aby neustávali v osobných zápasoch so svojimi levmi a medveďmi (1Sam 17). Dávid v týchto zápasoch obstál, a keď prišiel čas, aby čelil Goliášovi, bol pripravený. Povedal: „Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci ľva a z moci medveďa, on ma vytrhne i z ruky tohoto Filištína“ (1Sam 17:37). Na bohoslužbách desiatky ľudí po prvýkrát vyznali Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Udialo sa aj niekoľko okamžitých uzdravení. 


V Arménsku ešte slúžil na zborovej biblickej „hodine“ a strávil celý deň s pastormi všetkých zborov Slova života, kde ich povzbudzoval k vytrvalému ohňu, ale tiež k vyváženému životu v každej oblasti života: v rodine, voľnom čase, zdraví a v morálnej čistote.

Martin Hunčár

{gallery}2016_Armensko{/gallery}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave