Kázanie viery v Indii

Švédsky evanjelista zo Slova života Carl-Gustaf Severin sa práve vrátil z Indie. V priebehu dvoch týždňov zvestoval vieru na trinástich stretnutiach.
Diali sa neobvyklé veci, ľudia aj hodinu vydávali svedectvá. Ponáhľali sa, aby mohli všetkým povedať, čo Boh urobil v ich živote. Stovky ľudí stáli v rade, aby sa dostali k mikrofónu. Aká radosť počuť ich príbehy!

{mp4}Biblicke_skoly_India-WordOfLife{/mp4}

Mnohí boli vyslobodení z démonických síl, zázračne uzdravení alebo inak požehnaní. Jedna z dám prišla dopredu s malým dieťaťom. Chlapčekovi predtým nohy len bezvládne viseli. Na jednom zo stretnutí sa matka modlila v mene Ježiš a on zrazu začal chodiť! Nohy mu spevneli v okamžiku.
Ďalšia pani vydávala svedectvo o svojej koze, ktorá bola veľmi chorá a len ležala na zemi. Strata tak dôležitého zvieraťa, ako je koza, v týchto zbedačených vidieckych oblastiach je zničujúca. Dávala jej mlieko, ktoré každý deň potrebovala, a tak sa veľmi znepokojovala nad jej stavom.
Jedno ráno vyšla von a keď išla okolo kozy, spomenula si, ako pastor hovoril o moci nad chorobami a uvažovala, či to platí aj na zvieratá. Pomodlila sa: „Ježiš, povedal si, že si pastierom oviec. Musíš ním byť aj pre toto zviera.“ Potom sa otočila ku koze a povedala, aby bola uzdravená v mene Ježiš. V tom momente sa koza postavila, úplne uzdravená, a ďalšie ráno ju už mohla podojiť.
Slovo, ktoré Carl-Gustaf kázal, bolo prijaté nádherným spôsobom, a úroveň viery medzi týmito úžasnými obyvateľmi severnej Indie vzrástla.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave