Kresťanské stretnutie Srbov a Slovákov z Vojvodiny v Slove života Bratislava

Na cirkvi je nádherná jej rôznorodosť a predsa jednota ducha i duše. V našom bratislavskom zbore sme za ostatné roky privítali desiatky Srbov a Slovákov z Dolnej zeme, ktorí sa nám stali veľkým požehnaním. Od roku 2001 sme každoročne cestovali do Srbska na misijné výjazdy a konferencie či do Báčkej Palanky, Padiny, Báčkeho Petrovca, Kulpinu, Despotova, Szomboru. Vždy sme tam našli nádherných ľudí s veľkým otvoreným srdcom. Ani sme netušili, že o desaťročie na to sa mnohí z nich začnú sťahovať na Slovensko. Mnohé z detí bratov a sestier, ktorých sme spoznali vo Vojvodine, prišlo študovať do Bratislavy a mohli v našom zbore nájsť domov.

{mp4}Chvaly_HC_Shalom_2016_Bratislava{/mp4}

V decembri sme sa rozhodli usporiadať špeciálnu bohoslužbu Srbov a Slovákov z Vojvodiny, aby sme ich mohli lepšie spoznať, oboznámiť sa s ich históriou, kultúrou a duchovnými koreňmi. Bola to prekrásna bohoslužba! Pricestovala k nám aj kapela ShalomKresťanského centra Shalom v Bačkej Palanke i niekoľko vzácnych bratov a sestier zo Srbska. Slovom povzbudenia poslúžili pastor Jan Demiter z Báčkej Palanky, brat Jan Pavelka, ktorý okúsil misijný chlebík a dlhé roky slúžil ako starší zboru, mladší bratia Daniel Pavelka a Aci Demiter pripravili prezentáciu o Vojvodine a samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou bohoslužby bolo typické jedlo z Dolnej zeme, sarma a baklava. Prišlo toľko ľudí, že sa nakoniec niektorým neušlo.

Veľmi dojímavou súčasťou bohoslužby bol aj krátky zostrih z našich ciest po Srbsku a života našich Slovákov z Vojvodiny. Bol to kus histórie a vzácnej duchovnej cesty, ktorú sme spoločne s nimi prešli. Bolo nádherné prežívať tú jednotu Ducha, ktorú dokáže spôsobiť iba náš Pán. V ostatných mesiacoch k nám Boh privádza mnohých súrodencov z Ukrajiny. Už sa teším na podobnú bohoslužbu Ukrajincov na Slovensku!

Na našom youtube Slovo života Bratislava nájdete spomenutý zostrih z našich misií i príhovory,  ktoré na bohoslužbe odzneli. Na ochutnávku atmosféry bohoslužby prinášame krátky videozáznam z chvál skupiny Shalom: „Som všetko, čo mi hovorí Božie slovo a mám to,  čo mi hovorí Božie slovo a môžem konať všetko, čo mi Božie slovo hovorí… Všetky Božie zasľúbenia mi náležia!“

{youtube}Qm1XkyDuUAM{/youtube}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave