Impact Weekend – Jonathan Conrathe

Premýšľal si ako naplniť tvoje veľké poslanie od Pána Ježiša ? Ako sa pripojiť k Bohu a v Jeho autorite ísť, kázať, uzdravovať, vyslobodzovať a vidieť zachránených ? Chceš byť ešte efektívnejší, alebo máš pocit, že je to príliš ťažké … ?

 

Buď povzbudený, vytrénovaný a zaži praktickú skúsenosť.IMPACT WEEKEND je intenzívny kurz v oblasti vyučovania a praxe, ktorá uvoľní kresťana a cirkev do efektívnej evanjelizácie a služby  v moci Ducha Svätého. Obsiahnuté témy poskytujú základy viery pre efektívnu službu v živote každého veriaceho. Cieľom stretnutí a lekcií kombinovaných s praktickou príležitosťou vykročiť vo viere je vystrojiť a uvoľniť lokálne zbory, aby zasiahli spoločnosť a uvoľnili evanjelium v moci do svojho mesta, či regiónu.


Vyučujúci:


Jonathan Conrathe je zakladateľom Valley Life Trust, ktorej súčasťou je misijná organizácia Mission24, s ktorou Jonathan chodí po celom svete a hlása evenjelium. Počas svojej 25 ročnej služby videl prísť v 45 národoch sveta k živej viere v Ježiša Krista vyše 200 000 ľudí. Božie slovo, ktoré hlása, Boh sprevádza nadprirodzenými uzdraveniami, zázrakmi a darmi Ducha Svätého. Jonathan je súčasťou zboru Kingsgate Community Church v anglickom Peterborough. Trénuje evanjelistov v Anglicku aj v zahraničí.  http://www.mission24.co.uk


Claudio Conquet – v minulosti drogový díler, teraz je naplno slúžiaci pre Božie kráľovstvo. Je zástupcom Carlosa Anacondiu pre Európu. Je ženatý a má štyri deti.


Ralph Turner je riaditeľ a jeden z vedúcich KingsGate churches. Je ženatý a má štyri dospelé deti. Je autorom viacerých kníh.


Martin Thompson je evanjelista s pôsobením jak vo Veľkej Británii, tak aj v zahraničí, kde káže a trénuje ďalších evanjelistov. Je ženatý a má štyri deti. Spolupracuje s Mission 24.


Stephen Kerry je senior pastorom Billinge Family Church vo Veľkej Británii. Jeho obdarovania sú hlavne v oblastiach vodcovstva, vízie, učeníctva a vyučovania.

 Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch Slova života int., na Tomášikovej 30

Informácie o priebehu:

ŠTVRTOK
18:00 Registrácia
18:30 Téma 1, 2
– Evanjelizácia – prečo?
– Autorita a moc

PIATOK
9:30  Téma 3, 4
– Otcovské srdce Boha
– Porozumenie a hýbanie sa v prorockom pomazaní
Priestor pre otázky, diskusia

12:00  Prestávka na obed

14:00 Téma 5, 6
– Evanjelizácia – naše posolstvo a služba
– Služba uzdravenia a oslobodenia
Priestor pre otázky, diskusia

Prestávka

18:30  Praktický tréning

SOBOTA
9:30 Téma 7, 8
– Cena a moc odpustenia
– Zviazať a vyplieniť / Príhovorná modlitba
Priestor pre otázky, diskusia

12:30   Prestávka na obed

14:00 Téma 9
– Viera a kladenie rúk
Priestor pre otázky, diskusia

Prestávka

18:00 Evanjelizácia v CC Centre,  Jiráskova 3, Petržalka

Počas prestávok bude k dispozícii malé občerstvenie.

 Registrácia a poplatky:

 

V termíne do 31.3.2017 je cena:

  • 10 EUR – poplatok za jednu osobu
  • 5 EUR – poplatok pre študentov a dôchodcov
  • 6 EUR – skriptá, ktoré sú povinné

 

Po tomto termíne je cena:

  • 13 EUR – poplatok za jednu osobu
  • 7 EUR – poplatok pre študentov a dôchodcov
  • 6 EUR – skriptá, ktoré sú povinné

Rodinný balíček:

  • Za 40 EUR je možnosť si do 31.3.2017  zakúpiť balíček zahrňujúci poplatok pre celú rodinu vrátane skrípt (1x v tlačenej forme, pre ostatných členov rodiny v pdf formáte).

Registračný poplatok sa platí:

  • Bankovým prevodom na bankový účet SK2483300000002800987666

Do správy pre príjemcu uveďte vaše meno a priezvisko (ak sa jedná o rodinnú zľavu, uveďte meno a priezvisko kontaktnej osoby + počet ďalších prihlásených rodinných príslušníkov)
V prípade bankového prevodu je potrebné úhradu zrealizovať najneskôr v deň registrácie.
!!! Po 31.3.2017 je platba možná len v hotovosti.

  • V hotovosti pri registrácii (6.4.2017)

Na školu je potrebné sa vopred registrovať vyplnením registračného formulára
Zrušenie registrácie:

 

Pri zrušení vašej účasti požadovať vrátenie vašej platby je možné najneskôr do 26.03.2017. Po tomto termíne z dôvodu rezervácie miesta, prípadne tlače skrípt, vrátenie platby nebude možné.Kontakt:

 

impactweekend2017@gmail.com

 

Tešíme sa na vás.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave