Dve krídla orla: Láska a moc – rozhovor s Heidi Baker

Heidi, na Slovensku si bola po prvýkrát. Aké sú tvoje dojmy?

Mám veľkú radosť a vnímala som tu veľký hlad po Bohu.

 

Cítila si špecificky niečo pre východnú Európu?

Už viac nie ste kurence, ako som o tom hovorila aj v kázni. Boh vás premieňa na orly, ste napojení na Ježiša. Je čas vzlietnuť. Jedno krídlo je láska a druhé krídlo je Božia moc. Pán volá každého z vás, aby ste pre Neho žiarili. Nezáleží na tom, aké máte povolanie, či ste právnici, lekári alebo učitelia, kňazi alebo proroci. Toto je váš čas, máte svietiť! Tam, kde ste, buďte svetlom a nebojte sa temnoty. Choďte do nej, pretože svetlo Jeho lásky je silnejšie a prelomí ju.

 

Prečo si sa rozhodla prísť na túto konvokáciu?

Mám srdce pre Jeruzalem a Izrael a vy ho máte tiež. Moje srdce horí láskou. Boh ku mne hovoril o Európe, aj keď žijem v Mozambiku. V poslednej dobe tretinu svojho času cestujem po svete. Som presvedčená, že aj v Európe budeme svedkami obrovskej duchovnej plodnosti. Aj keď mnohým veciam ohľadne politiky nerozumiem, modlili sme sa za dnešnú situáciu v Európskej únii a spoločne veríme za desať miliónov spasených duší počas najbližších desiatich rokov. Ak je toto na Božom srdci, tak aj ja chcem k tomu prispieť. Chcem takto niečo rozsiať do vašich životov. Vy sa môžete povzniesť, môžete žiariť. Môžete sa stať všetkým, k čomu vás Pán povolal. U nás v Mozambiku sme obklopení ľuďmi z iných náboženstiev, predtým tvorili 99,99 % populácie, ale mení sa to. Napríklad teraz máme v jednej provincii okolo 2000 kresťanských zborov. Ľudia sa tam naozaj sklonili pred Ježišom a vláda už nehovorí, že tam je len jedno náboženstvo. Moje svedectvo sa môže stať pre vás proroctvom. To, čo som zakúsila v Mozambiku, sa môže stať aj u vás na Slovensku. Čo sme mohli vidieť my, budete môcť vidieť aj vy. Slepí vidia, hluchí počujú, chromí chodia, dokonca aj niektorí mŕtvi boli vzkriesení. Takže nech je môj život pre vás akousi prorockou lastovičkou.

 

Rada by si prišla znova na konvokáciu?

Určite by to pre mňa bolo veľkou radosťou. Mám rada hlad ľudí po Bohu a tiež tvoj a tvojej manželky. Nachádzam tu krásu, jednoduchosť, naliehavosť zažiť viac Boha. Je to úžasné.

 

Môžeš nás inšpirovať nejakým svedectvom zo svojej služby? Pohybuješ sa medzi tými najchudobnejšími a najslabšími, a práve tam Pán úžasne koná.

Svedectvo, ktoré mi prichádza na myseľ, je o odpustení. Vo východnej Európe ste prešli mnohým a téma odpustenia je aj pre vás dôležitým posolstvom a kľúčom k prebudeniu. Raz som na ulici v náručí hojdala chlapca, ktorého postrelila polícia. Vtedy sa ku mne priplazilo dievča, ktoré malo iba jednu nohu. Jej babička, ktorá bola aj čarodejnicou, prikázala jej bratom, aby ju ukameňovali za to, že dievčaťu v ohni zhorela noha. No ona prežila. Potom ju ako desaťročnú predali na prostitúciu. Bola celá vystrašená. Objala som ju, utešovala a zobrala k nám. Bola v zúfalom stave, plná démonov, temnoty, bolesti a nenávisti. Zamilovala som si ju. V podstate mala právo byť nahnevaná, veď bola odmalička mučená. Ale vďaka Ježišovi a nášmu dobrému nebeskému Ockovi pochopila, kým je, že je dcérou Kráľa. Bola oslobodená. Jedného dňa sa na mňa pozrela a povedala mi: „Mami, chcem sa vrátiť k svojej rodine.“ Šokovalo ma to! Odhovárala som ju od toho, vravela som jej: „Mama ti zomrela, bratia ťa chceli zabiť a babička je čarodejníčka.“ Ale ona mi pripomenula, čo som ju sama učila, že Ježiš je láska. Odchádzala so slovami, že chce milovať svoju rodinu. Neskôr doma priviedla oboch svojich bratov k Ježišovi. Všetci môžeme odpustiť! To sú tie dve krídla orla, láska a moc.

Otázky kládol Vlado Žák, poslednú položil Peter Čuřík

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave