Polia sa už belejú, len ich žať

O čom bola Európska konvokácia v Bratislave?

Sme poctení, že Slovensko navštevujú takí služobníci evanjelia, ako boli hostia tohtoročnej Európskej konvokácie. Cirkev nutne potrebuje služobné dary tak, ako ich vymenúva apoštol Pavol v Efežanoch 4. kapitole: apoštolov, prorokov, evanjelistov, učiteľov a pastorov, aby vybudovali telo Kristovo. Pán ich neposiela na to, aby urobili prácu za nás, ale aby veriacich vyzbrojili k „dielu ich služby“. Myslím si, že v týchto posledných časoch práve toto zaznieva z úst mnohých kazateľov a služobníkov tela Kristovho. Duch Boží prebýva v každom znovuzrodenom kresťanovi a volá nás k tomu, aby sme konali skutky, ktoré On konal na tomto svete (Ján 14:6). Pán Ježiš povedal, že ak ponesieme mnoho ovocia, nebeský Otec bude oslávený!


Kate a Tom Hessovci, ktorí žijú v Jeruzaleme, už mnoho rokov prinášajú jasné posolstvo pre Cirkev o tom, že potrebujeme porozumieť telu Kristovmu v jeho plnosti, čo zahŕňa aj kresťanov zo Židov, tzv. mesiánskych Židov. Sväté Písmo hovorí, že obeťou Pána Ježiša bol zborený priehradný múr, ktorý nás oddeľoval, a v Kristovi sme jedno (Ef 2:14). Podobne ako bolo pre Židov ranej cirkvi neľahké prijať to, že pohania môžu byť spasení, v histórii kresťanstva bolo často problematické pre cirkev „z pohanov“ porozumieť Božiemu plánu pre Židov. Boh má stále plán pre Izrael ako národ, ale aj pre Izrael ako krajinu. Potrebujeme sa neustále prihovárať za pokoj Jeruzalema, lebo Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že keď sa druhýkrát vráti, položí svoje nohy na Olivovú horu. Povzbudzujem každého veriaceho, aby navštívil Izrael, prešiel sa po stopách nášho Pána a spoznal krajinu, kde sa diali Božie divy a zázraky, kde sa na Letnice vylial Duch Svätý a narodila sa cirkev, ktorú brány pekla nedokážu premôcť. Chodiť po tejto „svätej zemi“je ako čítať Bibliu vo farbách. V roku 2018 to bude 70 rokov od založenia štátu Izrael a ako mnohí kresťania, aj my organizujeme medzinárodný zájazd do Izraela. Už teraz sa na to teším!

Športovú halu Elán napĺňala nefalšovaná radosť Pánova počas služby všetkých kapiel, ktoré uctievali Boha. No pre mnohých bola služba skupiny KEMO z Ukrajiny jedinečná. Pochádzajú z najväčšieho mesiánskeho zboru v Európe, ktorý je v Kyjeve. Kolotance a nádherné uctievanie Kráľa spolu so zástupcami 34 národov sveta boli nezabudnuteľné.

 

Evanjelista, ktorý nepotreboval pódium

Ben Fitzgerald je mladý evanjelista, ktorého Pán pred dvomi rokmi poslal do Európy. Pochádza z Austrálie, no väčšinu života prežil v Amerike. Duchovne vyrastal v známom kresťanskom zbore Bethelv Redingu v Kalifornii pod vedením pastora Billa Johnsona. Bolo veľmi občerstvujúce stretnúť tohto vášnivého evanjelistu. Nepotreboval pódium na to, aby ľuďom zjavoval Božiu lásku. Kdekoľvek bol, dotýkal sa ľudských sŕdc. Keď som ho prišiel privítať, urobili sme si malú prechádzku a hneď sme rozprávali o Božej láske s mladým hokejistom, ktorý vychádzal z tréningovej haly. Boh sa ho mocne dotýkal. Na konvokácii sa Ben s nami zdieľal o tom, ako ho Boh nedávno viedol k tomu, aby ľuďom zvestoval evanjelium dokonca aj v lietadle, a to v biznis triede. Veľa sme sa nasmiali, no predovšetkým sme prežívali, ako v nás rastie Božia láska k strateným a smelosť povedať im o Kristovi. Ben Fitzgerald na sociálnej sieti uverejnil odkaz, ktorý mu niekto nedávno poslal z Nemecka: „Ahoj Ben, som… z Nemecka zo Swabachu. V našej kaviarni si mal stretnutie s PiomPfeifferom. Ježiš ku mne cez teba prehovoril. Chcela som ti povedať, že zachránil môj život, uzdravil ma a oslobodil zo všetkého. Som taká šťastná! Konečne som našla lásku, ktorú som vždy hľadala, Ježiša, môjho Spasiteľa, môjho Boha. 14.mája 2017 budem pokrstená, už sa neviem dočkať. Doteraz som bola akoby mŕtva. Teraz konečne žijem. Odteraz môj život začína s Ježišom. Dúfam, že jedného dňa sa znova stretneme, ak to Ježiš umožní. Boh ti žehnaj, brat môj.“ Jeden vzácny život bol zachránený na večnosť iba preto, že jedno z Božích detí poslúchlo svojho Majstra.

Ben k nám hovoril veľmi jasne. Náš národ je našou zodpovednosťou! Naša rodina, naši blízki… kto iný bude pre nich svetlom, ak nie my? V nedeľu ráno hovoril o tom, ako jedného dňa zistil, že jeho vlastný brat zavrhol Boha. Vtedy akoby na okamih pocítil Boží súcit a nesmiernu lásku k strateným. Začal sa za brata každý deň horlivo pred Bohom prihovárať a dnes je jeho brat pastorom v Austrálii.

 

Svetlo svieti a tma ho nedokáže zadržať

Heidi Baker bola na Slovensku po prvýkrát. Keď ste stretli Heidi, stretli ste človeka, ktorý celým srdcom miloval Pána. Láska Božia z nej doslova sálala tak, ako sme to napísali aj v úvode k úryvku jej knihy. Založila 10000 kresťanských zborov v Mozambiku a svojou láskou a zlomenosťou si získala srdcia všetkých. Hovorila o tom, aby sme nedovolili našej službe či povesti, aby sa nám stali dôležitejšími, ako je láska k Bohu a k ľuďom. Povedala: „Viete, aké je pre temnotu ťažké, aby obstála pred svetlom?“ My si možno často myslíme, že je to naopak. Že svetlo svieti, ale tma je príliš hustá. Ale Heidi Boží ľud učila, že je veľmi dôležité, akým spôsobom sa na veci pozeráme. Lebo s Bohom nie je nič nemožné.

Nikdy nezabudneme na to, ako prirovnala cirkev k orlovi. Nie sme bezhlavé alebo vystrašené orlíčatá, ale orly, ktoré sa majestátne vznášajú v povetrí. Jedným krídlom je láska, druhým moc. Takéto kresťanstvo prežiari temnotu Európy a prinesie duchovné prebudenie a reformáciu do našich národov.

 

Ďalším vzácnym hosťom bol Suleman Monzoor z Pakistanu/Švédska. Dokázal pozdvihnúť našu vieru mnohými osobnými svedectvami. Keď rozprával o evanjelizačnej stratégii, ktorú mu Boh dal pre Pakistan – keď v tejto moslimskej krajine na zvestovanie evanjelia použil dokonca postavu Santa Clausa (na to si však budete musieť vypočuť kázanie

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave