Prosba, ktorá sa dotkne Božieho srdca

„A bol istý nemocný, Lazar z Betánie, z mestečka Márie a Marty, jej sestry. To bola tá Mária, ktorá pomazala Pána masťou a poutierala jeho nohy svojimi vlasmi, ktorej brat, Lazar, bol teraz nemocný. Vtedy poslali k nemu tie sestry a odkázali mu: Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný“ (Ján 11:1-3).

Marta, Mária a Lazar boli blízkymi priateľmi Pána Ježiša Krista. Žili v Betánii a Ježiš k nim často chodieval na návštevu, lebo u nich nachádzal odpočinok. Lazar však nečakane vážne ochorel. Sestry ani na chvíľu nezaváhali a rozhodli sa, že pošlú Ježišovi urgentnú prosbu, aby k nim neodkladne prišiel. Ale Ježiš bol veľmi zaneprázdneným rabínom a evanjelistom, mužom, ktorý konal zázraky. Jeho diár služieb bol plný! Ako napísať ten odkaz tak, aby znel dostatočne neodbytne?


„Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný.“

Čo poviete na takýto odkaz? Marta s Máriou vedeli, že Ježiš im dokáže pomôcť. Len ako ho dostať k nim domov? Možno najprv rozmýšľali, že ich správa by mala znieť takto: „Pane, pre Božie milosrdenstvo, príď!“ alebo „Neváhaj a zľutuj sa nad naším bratom…“.Nakoniec ich odkaz znel úplne inak: „Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je chorý.“Nebolo to: „Pane, ten, ktorý ŤA MÁ rád,“ale „ten, ktorého MÁŠTY rád.“Rozšírený anglický preklad Amplified dodáva: „…ten, ktorého máš rád TAK VEĽMI!“ Nie je to prekrásna prosba? Už si sa niekedy modlil takto:„Ten, ktorého máš rád, potrebuje tvoju pomoc!“? „Pane, ten, ktorého máš rád… by potreboval spraviť skúšky“ alebo„tomu, ktorého máš tak rád, chýba tento mesiac 300 eur… Nezabudni Pane, žiada ťa TEN, KTORÉHO MÁŠ RÁD!“

 

1.    Boh ťa má rád!

Jedným z kľúčov pre úspešný modlitebný život je vedomie, že Boh ťa má RÁD! Že mu na tebe veľmi záleží a túži odpovedať na tvoje modlitby naliehavejšie, než sa ich ty túžiť modliť.Možno si povieš, že Lazar bol príliš jedinečný, a ty taký nikdy nebudeš. Ale Biblia v 5. verši pokračuje takto: „A Ježiš miloval Martu i jej sestru i Lazara“ (v. 5). Preklad Amplified dodáva: „Boli jeho drahými priateľmi a On si ich láskyplne cenil.“
Ak chceš mať zodpovedané modlitby, nikdy nezabúdaj na to, že Boh ťa má rád. Buduj s ním osobný vzťah. Boh miluje každého človeka, no zároveň chce s každým budovať JEDINEČNÝ VZŤAH. Učitelia Biblie sa domnievajú, že Marta bola najstaršia, Mária prostredná a Lazar najmladší. Marta bola tá prvorodená, starostlivá, ktorá mala vždy veci zorganizované, Mária zas bola trochu zasnenáa možno niekedy menej zodpovedná a Lazar bol najmladší, miláčik rodiny; v celej Biblii nič nepovedal, možno aj preto, že sestry vždy všetko povedali zaňho :-). Títo traja akoby zastupovali všetkých nás. Bez ohľadu na to, či si Martou, Máriou alebo Lazarom, Boh má pre teba jedinečnú ponuku priateľstva. Nie nadarmo povedal: „ Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem… Vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám“ (Ján 15:14,15).

 

2.    Budeš potrebovať vieru

Príbeh o Lazarovi asi poznáte. Ježiš sa „poriadne oneskoril“, ale nie preto, že by nepoznal naše deadliny, alebo že by bol príliš duchovný na to, aby rozumel pozemským veciam. No vedel, že v tomto prípade nepôjde „len“ o uzdravenie, ale o vzkriesenie z mŕtvych, aby bola zjavená Božia sláva a Boží Syn bol oslávený (Ján 11:4). Keď konečne prišiel do Betánie, Lazara práve pochovali. Bol už 4 dni mŕtvy a smútočný zástup ešte ostal u Marty a Márie, aby ich potešili. Sestry Ježišovi vyšli hneď naproti, aby ho privítali. Marta mu povedala: „Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel“ (v. 21). Ježiš ju však uistil, že jej brat vstane, no ona to nepochopila správne, a preto povedala: „Viem, že vstane pri vzkriesení, v posledný deň“ (v. 24). Marta mala vieru, ale bola to viera v zázraky v minulosti alebo v ďalekej budúcnosti. Vedela, že keby tam Ježiš bol pred štyrmi dňami, Lazara by uzdravil. A vedela tiež, že jedného dňa jej brat bude vzkriesený spolu so všetkými spravodlivými. Ale to jej momentálne nepomáhalo. Nepotrebovala odpoveď na včera alebo na zajtra, ale na DNES. Ježiš jej odpovedal slávnym výrokom: „Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude“ (Ján 11:25). Svetoznámy evanjelista Reinhard Bonnke hovorí: „Boh má kalendár na tisíce rokov, na ktorom má iba jeden deň – DNES“. Vďaka Bohu za zázraky, ktoré sa diali v generáciách apoštolov, reformátorov alebo hrdinov viery 20. storočia. A vďaka Bohu aj za to, že jedného dňa sa postavíme pred samotného Boha v bielych rúchach a oslávených telách. No Kristus hovorí: „JA SOM vzkriesenie a život.“ Ježiš je pre teba TERAZ pripravený vykonať i nemožné.

Viktória Arlen bola šťastné11-ročnédievča, keď odrazu začala pociťovať bolesti v pravom boku a na 3 roky sa dostala do vegetatívneho stavu. Bola akoby „zamknutá“ vo svojom vnútri a lekári ju umelo udržiavali pri živote. Jej rodičia boli kresťania, a tak sa nevzdávali nádeje. Hovorili k nej Božie slovo. Keď sa Viktórie neskôr redaktori rôznych médií pýtali, či sa v tom stave modlievala, odpovedala, že neustále. Po troch rokoch sa jej stav začal zázračne zlepšovať, až sa úplne prebrala a jej telo začalo fungovať – okrem jeho spodnej časti – ostala pripútaná na invalidný vozík. Viktória bola aj tak veľmi šťastná a začala žiť naplno. Na paralympiáde 2012 v Londýne dokonca získala 4 medaily v plávaní (1 zlatú a 3 strieborné). Na sociálnej sieti uverejnila takýto status: „Všetko je možné. To, čo je nemožné, trvá len o niečo dlhšie.“ Povedala si: „Bože, ak si ma dostal z toho stavu žijúcej mŕtvoly, uzdravuj ma ďalej…“ Nakoniec sa po intenzívnom tréningu a modlitbách postavila na nohy ako úplne zdravý človek. Dnes má 22 rokov, stala sa najmladšou redaktorkou športovej stanice ESPN a po celej Amerike svedčí o tom, že Boh je živý!

Ak má tvoj Lazar vstať, budeš potrebovať vieru. Pre nás Európanov má slovo viera skôr technický význam. Viera sa nám spája s istými hodnotami, pravidlami a axiómami. To je samozrejme dôležitý aspekt viery, no existuje aj iný pohľad, ktorý je bližší pre krajiny Stredného východu. Viera ako dôvera. Čím lepšie poznáš Spasiteľa, tým ľahšie sa ti verí, teda dôveruje.

Abrahám veril Bohu, že mu dá syna dlhých 25 rokov, a to bez toho, aby videl čo i len náznak odpovede. Keď už mal 100 rokov a jeho žena Sára 90, zdalo sa byť nad slnko jasnejšie, že teraz už otehotnieť nemôžu. Ale Sväté Písmo o Abrahámovi hovorí, že „nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť“ (Rim 4:20,21). Abrahám mal svoje zápasy a pochybnosti, no naučil sa Bohu dávať slávu. Spoľahol sa na jeho sľub – bol si dokonca úplne istý, „že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť.“ Keď Sára otehotnela, ľudia tomu nemohli uveriť. Ukazovali na ňu prstom a možno si šuškali: „Aj tak to nedonosí.“ (Ľudia nám dokážu zobrať vietor z plachiet.) Sára však nakoniec porodila zdravého Izáka a myslím si, že na celom Strednom východe nebolo šťastnejšej rodiny. Izák, po hebrejsky Jicchak, znamená „budú sa radovať“, a to je presne to, čo viera do našich životov prináša.

 

3.    Slová majú obrovskú moc!

Vráťme sa ešte k Lazarovi. Marta s Máriou sa nakoniec rozhodli Ježišovi dôverovať a odvalili z hrobu kameň. Ježiš dal najprv slávu Otcovi, aby bolo všetkým jasné, že Lazar vstane z hrobu Božou mocou (v. 41,42). (Nikdy nezabudni vzdať Bohu chválu!) Potom prichádza verš 43: „A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom: Lazare, poď von!“

Ježiš do duchovného sveta vydal príkaz a smrť musela počúvnuť a pustiť Lazara zo svojho zovretia. Keď Boh tvoril svet, tvoril ho Slovom. Keď povedal: „Buď svetlo!“, svetlo nielenže prišlo, ale doslova priletelo rýchlosťou 300 tisíc metrov za sekundu. Kniha Prísloví 18:21 hovorí: „Smrť i život je v ruke jazyka, a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.“ Aké ovocie dnes ješ? V mnohom to závisí od toho, aké slová si nad sebou hovoril. Smrť i život sú v kompetencii tvojho jazyka.Príliš mnohí sa vyhovárajú na okolnosti alebo neférové zaobchádzanie. Týmiale prechádzame všetci.Keď sa však rozhodneš hovoriť dobré slová nad svojím zdravím, deťmi, rodinou či nad Božím ľudom, uvoľníš tak Božiu moc a priazeň.
Lazar vyšiel z hrobu a stal sa veľkým svedectvom pre celý národ. Mal o čom hovoriť. Myslím si, že na jeho prednáškach by ste počuli aj špendlík padnúť. Aj tvoj Lazar môže ožiť a hovoriť o živom Bohu, ktorému slúžiš. Čím väčším súžením prechádzaš, tým väčšie víťazstvo pre teba Boh pripravil. Nezabudni však na to, ako sa máš modliť: „Pane, ten, ktorého máš rád, potrebuje pomoc!“Ži blízko nebeského Otca a dôveruj mu.Stráž svoje ústa. Nech sú studnicou dobrej vody. Vezmi Božie Slovo a vyznávaj ho nad svojím Lazarom. Neviem, čo začalo zapáchať v tvojom živote, ale jedno viem – Boh má moc vrátiť život tvojmu manželstvu, zdraviu, vzťahom či financiám. A keď tvoj Lazar jedného dňa vstane, nezabudni, že všetka sláva patrí iba Bohu!

Peter Čuřík

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave