Encounter – Stretnutie s Bohom – 16. a 17. júna 2017

 

Encounter – jedinečná príležitosť oddeliť si jeden a pol dňa iba pre Pána a nasýtiť sa Jeho Slovom a Duchom Svätým.

 

Cieľ: Upevnenie v Pánovi (konsolidácia)

Dôraz: Krst Duchom, uzdravenie, oslobodenie, posvätenie, stretnutie s Bohom

Cieľová skupina: Ľudia z nášho zboru, ktorí ešte neboli na Stretnutí s Bohom

Spôsob služby: Chvály, kázané slovo, osobná služba (slúžiť budú vedúci zboru)

Miesto: Modra – Harmónia č. 3553, Študijné a kongresové centrum, http://cdv.uniba.sk/saks/o-nas/

Poplatok: 18 €

Odchod z Bratislavy z Tomášikovej 30 v piatok o 17:00

Začíname spoločnou večerou, ktorá je zahrnutá v poplatku. Ostatný čas venujeme Slovu, modlitbe a pôstu.

Návrat je v sobotu večer, aby sme mohli byť v nedeľu na zhromaždení.

 

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave