Misijné dobrodružstvo v Zimbabwe

K ukončeniu štúdia na Biblickej škole Slovo života v Brne (BISB) patrí aj misijná prax. Niekoľko tímov sa v máji vybralo do českých a slovenských miest, jeden na Ukrajinu, náš 11-členný tím zložený z Čechov a Slovákov išiel do afrického štátu Zimbabwe. Spolupracovali sme s organizáciou Kŕmte hladných (Feed the Hungry). Po vyhlásenej zbierke sa vyzbieralo 8.900 USD, z ktorých sa na mieste zakúpila a rozdala potravinová pomoc.


Republika Zimbabwe sa rozprestiera vo vnútrozemí Južnej Afriky. Má 13 miliónov obyvateľov, hlavné mesto je Harare. Až 98% občanov je čiernej pleti. Asi polovica obyvateľstva vyznáva tzv. synkretické náboženstvo, čo predstavuje zmes kresťanstva a domorodých kultov, 25 % je kresťanov, 24% domorodé kulty a 1% islam. Úradným jazykov je angličtina. Hoci je Zimbabwe jednou z najbohatších krajín na nerastné suroviny v Afrike, je tam veľa chudoby. Ekonomická situácia sa stále zhoršuje. Diktátorská vláda prezidenta Mugabeho priviedla krajinu do extrémnej korupcie a hlbokej hospodárskej krízy, keď viac než 80% populácie nemá prácu, a tí ktorí robia, často nedostanú aj pol roka výplatu.

 

Pomohli sme najchudobnejším

Naším cieľom bolo rozdať potraviny chudobným a priniesť povzbudenie veriacim v miestnej cirkvi hlavného mesta Harare. Výsledok zbierky, ktorú sme vyhlásili v Čechách – takmer 9000 dolárov, bol nad naše očakávanie. Peniaze štedrých darcov sme použili na nákup potravín a hygienických potrieb. Rozdávali sme ich chudobným, vdovám a sirotám. Pre mňa to boli veľmi silné momenty: Uvedomil som si, že kto chce vidieť Boha zoči-voči, môže ho nájsť v bratskej láske a pomoci blížnym, ktorí ju potrebujú.

Počas prvých dní sme slúžili v kresťanskej škole a popoludní sme pozývali ľudí na evanjelizácie, ktoré sme organizovali každý večer. Prichádzalo tam mnoho ľudí a mali sme možnosť rozprávať svedectvá, kázať a modliť sa za ľudí. Okrem toho sme viedli aj seminár pre lídrov.
V ďalších dňoch sme išli do škôl, ktorých vzdelávanie a stravovanie sponzoruje organizácia Kŕmte hladných. Mnoho z tých detí má v škole jediné teplé jedlo denne, pretože ich rodičia sú takí chudobní, že viac im nevedia poskytnúť.

 

Povzbudzovanie teenegerov

Veľmi som sa zblížil s teenegermi. Viacerí sa mi zdôverili s tým, čím v živote prechádzajú. Mnoho z nich pochádza z veľmi chudobných rodín. Povzbudzoval som ich a neštítil sa ich objať. Akí boli šťastní! Po vypočutí ich príbehov som zistil, že pre niektorých to bolo prvé objatie v živote. Aké je to jednoduché. Mňa to nič nestálo, ale pre nich to znamenalo veľmi veľa. Láskavé slovo môže byť síce stručné, ale jeho ozvena nekonečná.

Každý piatok majú v zbore celonočné modlitby. Asi polovicu spoločenstva tvoria mladí ľudia. Videl som ich, ako úprimne chvália Boha, ako veľmi Mu ďakujú za všetko a ako dúfajú, že Boh im pomôže. Úplne ma to dojalo. My máme za čo ďakovať Bohu, ale tam som stretol ľudí, ktorí chvália a ďakujú Bohu, hoci nič nemajú; a navyše, perspektíva krajiny, v ktorej žijú, je hrozivá. Ako veľmi títo ľudia milujú Boha! Mnohokrát som mal slzy v očiach a hovoril Bohu: „Bože, ja som sem prišiel na misiu, ale paradoxne som prijal oveľa viacej než som dal.“

 

Jedine Boh môže zachrániť krajinu poznačenú korupciou

Ľudia v Zimbabwe sú veľmi milí, inteligentní, pokorní a slušní. Zimbabwe je prevažne kresťanská krajina, kde ľudia majú úprimnú a čistú vieru. Počas rozhovorov mi mnohí povedali, že jedine Boh môže zachrániť ich krajinu, ktorá je veľmi skorumpovaná. Je hanbou, že my, ľudia vyspelých krajín sveta, máme všetko, na čo si pomyslíme a vôbec Boha nepotrebujeme. Avšak ľudia v chudobných afrických krajinách nedokážu bez Neho žiť. Som presvedčený, že príde čas, kedy ich Pán vypočuje, pretože On je dobrý, verný a odpovedá na každú modlitbu.

 

Viktóriine vodopády – lahôdka pre dušu

Na záver nášho pobytu sme navštívili jedno z najkrajších miest sveta – Viktóriine vodopády. Videli sme aj safari, Národný park „Balancing rocks“, krokodíliu a hadiu farmu. Absolvovali sme plavbu po jednej z najdlhších afrických riek Zambezi, ako aj obhliadku hlavného mesta. Nikto z nás nezostal po návšteve Zimbabwe rovnaký ako predtým. Bol to naozaj nezabudnuteľný zážitok na celý život!

Niekoľko rokov som strávil v najbohatších častiach sveta: na Floride, v Dánsku i Nórsku. Počas môjho pobytu v Zimbabwe som veľa uvažoval o bohatstve a chudobe. Viem, že na večnosti sa nás nebudú pýtať, akí sme boli slávni, koľko diplomatov a kráľov sme hostili alebo aké veľké sú naše bankové účty. Bude sa počítať to, čo sme dali, a nie to, čo sme dostali.

Jozef Turic

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave