Ako budovať víťazný tím – Matts-Ola Ishoel

Na knižnom trhu nájdete pomerne veľa kníh určených lídrom, popísalo sa toho veľa na tému vodcovstva a tímovej práce. Táto knižná novinka sa však špecifikuje na službu v cirkvi. Prečo by práve v nej mali pôsobiť nefunkčné a nekompetentné tímy? Táto téma sa nás týka, ak sme v cirkvi akokoľvek zapojení. Veď cirkev je telo zložené z rozličných údov, takže tímová práca sa nachádza priamo v jej jadre. Lídri, ktorí sa usilujú o rozvoj tímovej práce, dosiahnu oveľa viac než jednotlivci pracujúci sami. Keď sa ľudia s rozdielnymi povahami zjednotia v službe Bohu, znásobí sa múdrosť, dary aj talenty. Táto kniha od Mattsa Ishoela, rešpektovaného pastora zboru Slovo života, vám pomôže pochopiť dynamiku budovania tímu a zamerať sa na jeho rozvoj, či už ste vo vedúcej pozícii alebo nie. Prinášame vám ukážku z jednej kapitoly.

Organizovanie tímu a jeho rozvoj

Tím pozostáva z ľudí s rôznymi úlohami. Ako dieťa som hrával futbal a veľmi rýchlo som sa naučil, aký je rozdiel medzi obrancom a útočníkom. Niektorí z vyšších chlapcov sa lepšie hodili na obrancov, ale ja som sa, vďaka nižšiemu vzrastu a rýchlym nohám, stal stredným útočníkom. Keď nám tréner pridelil posty, podrobne vysvetlil, v čom spočíva naša úloha počas zápasu.

Vedúci tímu musí členom objasniť, kto je za čo zodpovedný. Čím lepšie človek chápe, čo sa od neho očakáva, tým lepšie bude spolupracovať. Jeden z darov, o ktorý by mal líder prosiť Boha, je schopnosť rozlíšiť, kto sa najlepšie hodí na určitú úlohu. Niektorí nájdu svoje miesto veľmi ľahko, iní potrebujú od lídra viac usmernenia a povzbudenia. Poznajte svojich spolupracovníkov a proste Ducha Svätého o múdrosť pri rozdeľovaní úloh.

 

Dajte ľuďom voľnosť

George Patton, americký generál z čias 2. svetovej vojny, konštatoval: „Ak ľuďom poviete, kam treba ísť, ale nepoviete im, ako sa tam dostať, prekvapia vás svojou vynaliezavosťou.“ Ako armádny veliteľ zistil, že ak je vízia jasná, vojaci si sami naplánujú detaily akcie. Aj ja som sa presvedčil, že podobne to platí aj v zborovej činnosti. Ak budete svojim spolupracovníkom vždy dávať detailné pokyny o tom, kam majú ísť a čo majú robiť, stratíte veľa času a zabrzdíte kreativitu tímu.

Ak venčíte psa na krátkej vôdzke, máte plnú kontrolu nad jeho správaním. Nepohne sa od vás a vy sa nebudete musieť obávať, že niečo vyparatí. Takým spôsobom však nikdy nespozná svet! Nebude mať možnosť vyhrabať kosť, ani sa nenaučí rýchlo behať.

Počas práce s talentovanými ľuďmi plnými ducha som sa naučil, že ich netreba držať nakrátko. Ak niekomu zveríme istú oblasť služby, mal by cítiť, že má dostatok priestoru a aj našu dôveru na to, aby mohol behať tak rýchlo, ako dokáže! Podobne ako generál Patton, aj ja neustále žasnem nad tým, čo moji spolupracovníci dokážu, keď im plne dôverujem.

Piotr Prelin, jeden z mojich najbližších priateľov a spolupracovníkov, nedávno odišiel k Pánovi. Pred niekoľkými rokmi sa začal angažovať v službe starším ľuďom v zbore. Videl som jeho zanietenosť a to, ako ho dôchodcovia mali radi. Zakrátko začal prichádzať s rôznymi nápadmi: zorganizovať samostatnú nedeľnú bohoslužbu pre starších ľudí, modlitebné skupinky, misijné výjazdy, ochotnícky súbor, kurz Alfa, konferencie… Vymýšľal nové a nové aktivity. V tom čase mal aj iné povinnosti, ale ja som cítil, že Pán chce, aby svoje sily sústredil na túto službu. Povedal som mu, nech rozvíja to, čo mu Boh dal na srdce. A skutočne, po niekoľkých rokoch sme videli, ako jeho služba dôchodcom narástla do nečakaných rozmerov. Stovky starších ľudí sa obracali k Pánovi. Evanjelizovali s takou horlivosťou, akú im mohla závidieť nejedna skupina tínedžerov. Organizovali si vlastné víkendové pobyty a cestovali do iných miest, aby tam kázali evanjelium. Správy o tom, čo sa deje medzi seniormi v moskovskom Slove života, sa dostali do uší politickej elity mesta a dokonca aj do zahraničia.

Neďaleko nášho zboru sa nachádza reštaurácia McDonald’s. Keď som sa tam v istú nedeľu náhodou zastavil, našiel som tam skupinku babičiek zo zboru. Sedeli pri stole a z plného hrdla spievali piesne chvál. Vedúci reštaurácie stál ako prišpendlený k stene a na tvári mal umelý úsmev. Pravdepodobne ho vyškolili, ako si poradiť s opitými výtržníkmi, ale nikto mu nepovedal, čo si počať so spievajúcimi babičkami. Len čo ma starenky zbadali, pozvali ma medzi seba. Po chvíli mi personál priniesol niečo na jedenie. Namietol som, že som si nič neobjednal, ale on ukázal na jednu zo žien, ktorá mu vraj povedala, že pastora musí obslúžiť zadarmo. Očividne sa nedovážil jej odporovať. To bolo jediný raz, čo mi v McDonald’s dali jedlo zadarmo! Dôchodcovia sú skutočne elitnými jednotkami nášho zboru.

Piotr ma vždy informoval o novinkách a pýtal sa na môj názor v zásadných otázkach. Vďaka tomu som nemal obavy dôverovať mu a nechať mu voľnosť v službe. Jeho zanietenosť a tvorivosť boli ako bezodná studňa a sloboda, ktorú som mu ponechal, mu umožnila hojne ich využívať.
Bol by som rád, keby všetci služobníci, s ktorými spolupracujem, mali odvahu využívať svoje dary a boli iniciatívni. Piotr bol iba jedným z viacerých príkladov úspešných pastorov, akých máme v našom tíme. Často som bol svedkom toho, že ak lídri mali správnu mieru slobody a vykázateľnosti, ich služba prekvitala. Služba deťom a mládeži a misijné tímy sa rozrastali, keď na ich čele stáli odvážni a talentovaní lídri, ktorí sa svojej úlohy chopili s veľkým zanietením.

Za to však treba platiť istú cenu. Občas budete mať pocit, že sa vám veci vymkli spod kontroly a niekedy bude nutné prudko stočiť kormidlo, keď sa služba pohne nesprávnym smerom. To sú riziká, s ktorými treba počítať. Predstavte si Ježiša, ktorý vyslal 70 učeníkov s týmito slovami: „Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov“ (Lk 10:3). Čelili nebezpečenstvám a neboli vyškolení, čo sa naplno prejavilo v Getsemanskej záhrade. Ježiš sa však odvážil postaviť ich do služby a spoliehal sa na to, že Jeho dôvera v nich ich poženie vpred. Keby niečo zlyhalo, bude tam, aby pomohol. Tak mohli Jeho učeníci rásť a stať sa tými, ktorí zmenili svet.

Dôvera a povzbudenie vytvárajú atmosféru, v ktorej sa rozvíjajú dary. Ježiš povedal svojim dvanástim učeníkom: „A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec“ (Lk 22:29).

 

Stanovenie cieľov

Ciele posilňujú motiváciu a zameriavajú pozornosť na to, čo je podstatné. Verím, že snaha dosiahnuť konkrétne ciele je súčasťou našej prirodzenosti. Srdce človeka totiž ožíva, keď smeruje za istým cieľom. Boh povedal Abrahámovi, aby opustil domov a vydal sa na cestu do vzdialenej krajiny. Mojžiš a Izraeliti putovali do „krajiny oplývajúcej mliekom a medom“. Apoštol Pavol píše Rimanom o svojej túžbe dostať sa do Španielska (Rim 15:28).

Keď si pre službu stanovíte konkrétne plány a víziu, pomôže vám, ak ich rozmeníte na drobné a určíte si krátkodobé úlohy. To je jednoduchšie u služieb ktoré majú merateľné výsledky, ako napríklad počet vzniknutých modlitebných skupín či počet účastníkov kurzu Alfa. Pre chválospevový tím sa uplatnia iné kritériá. V každom prípade však platí, že pre rozvoj istej služby je dôležité stanoviť si dosiahnuteľné ciele pre konkrétne obdobie.

Pri vedení tímu je dôležité vytýčiť spoločné ciele, ale zároveň pomôcť členom tímu určiť si ciele aj pre konkrétne oblasti, za ktoré nesú zodpovednosť. Vysvetlite svojim spolupracovníkom, že stanovenie cieľov nie je súťaž a že určenie príliš ambicióznych a naopak priveľmi nízkych cieľov nie je správne. Ak vedúci pracovník stanoví pre tím nereálny cieľ, ktorý odráža jeho vlastné ambície, a nie túžby Ducha Svätého, vyvolá v tíme podráždenosť a sklamanie. Modlime sa, aby sme si určili správne ciele a dokázali za nimi stáť, pretože jasné ciele nám pomôžu aj v osobnom vzťahu s Bohom. Kniha Prísloví hovorí:
„Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb“ (Prís 25:28, Ev. pr.).

Ak svoj čas s Bohom necháte na náhodu a budete sa modliť a čítať Bibliu iba vtedy, keď na to budete mať chuť, váš duchovný život veľmi utrpí. Celý život si kladiem ciele pri štúdiu Biblie, v súkromnej modlitbe, čítaní duchovnej literatúry a pod. Ak si zaumienite dosiahnuť isté výsledky, vytvoríte tým na seba zdravý tlak, ktorý vám pomôže vybudovať si disciplínu.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave