Ako odovzdať štafetu mladej generácii – Carl-Gustaf Severin

Carl Gustaf, čo sa deje v Slove života vo Švédsku?

Úprimne, nikdy som necítil takú veľkú radosť ako teraz. V našom zbore prebieha výmena generácii, tá mladšia berie na seba viac a viac zodpovedností. Dobrá cirkev je taká, kde dokážu spolupracovať tri generácie. Musíme si dať pozor na to, aby sme nevybudovali zbor, v ktorom to bude len o jednej alebo dvoch generáciách.

Tento proces sa v podstate deje v celom našom hnutí, mnohí z nás totiž niesli pochodeň už tridsať či štyridsať rokov a je načase, aby sme ju predávali ďalším. Podobne, ako v bežeckej štafete, pri odovzdávaní ešte nejaký čas bežíš, až kým neodovzdáš kolík ďalšiemu bežcovi – ten sa však zároveň už musí rozbiehať. Práve preto musíme s mladými tráviť čas. Osobne to vidím ako svoju najdôležitejšiu úlohu v nadchádzajúcich rokoch – chcem investovať do mladej generácie.

Samozrejme, je to pre nás všetkých výzvou, ktorá je však absolútne nevyhnutná na to, aby veci, ktoré Boh cez nás začal, mohli ďalej pokračovať.

 

Ako pracujete s mladými?

Som vďačný Bohu za pastora Joakima, ktorý nielenže túto službu deleguje ďalším, ale sám sa o deti zaujíma. Niekedy si ich len tak privinie, prehodí s nimi pár slov. Moja vnučka má päť rokov a má ho veľmi rada, aj to o niečom svedčí. Pastor Joakim často prichádza do našej kresťanskej školy a má k žiakom rôzne príhovory. Teraz blízko našej zborovej budovy dokončujeme stavbu novej športovej arény. Bude slúžiť nielen ako telocvičňa pre školu, ale viaceré kluby z Uppsaly ju budú využívať na svoje športové zápasy. Veríme, že aj takto budeme vplývať na celú komunitu, a zvlášť na mladú generáciu, ktorá sa tam bude primárne zhromažďovať.

Mimochodom, v októbri sme mali mládežnícku konferenciu pre 2000 tínedžerov. Naši vedúci ich viedli k odovzdaniu sa Bohu a k svätosti. Vo Švédsku sa pred tromi rokmi obrátil istý veľmi známy raper a teraz káže po celej krajine a privádza mladých ku Kristovi. Jeho posolstvo k mladým v cirkvi je radikálne. Vyzýva ich: „Myslíte si, že sa môžete hrať celý deň bojové hry na počítači a potom prúdiť v pomazaní?“ Aj kvôli takýmto veciam mám nádej pre Švédsko.

 

Ako ste na tom vo Švédsku s utečencami? Ste schopní ich osloviť?

Švédsko v minulom roku prijalo okolo 200.000 utečencov, niektorí z nich sa dnes vracajú do svojich krajín. Mnohí prijali Krista, len našou biblickou školou prešlo 125 bývalých moslimov.

 

To je úžasné! Z ktorých krajín?

Najmä zo Sýrie, Iránu a Afganistanu. Mnohí prežili naozaj ťažké traumy a boli už „unavení“ z islamu. Prišli zlomení. Celé mesto bolo prekvapené, keď sme sa ich ujali. Na našu budovu sme umiestnili billboard, ktorý oznamoval, že sú vítaní. Pochopiteľne, migrácia má aj svoje tienisté stránky, spolu s nimi prichádzajú aj teroristi a do spoločnosti to prináša neistotu a chaos. Potrebujeme v tom nájsť rovnováhu. Ale ak sa nám ich podarí zasiahnuť evanjeliom, tak mnohí z nich budú po návrate do svojich krajín misionármi. Toľko sme sa za tieto krajiny modlili a teraz máme jedinečnú možnosť priviesť ich viere v Ježiša a vytrénovať ich do služby, a to priamo dokonca u nás vo Švédsku! Zmenilo to aj náš zborový život, viacerí z nich sú už dnes služobníkmi, či už medzi uvádzačmi alebo v hudobnej skupine.

Boh mohol Hagar a Izmaela zabiť, ale neurobil to. Dovolil im, aby našli studňu. My dnes môžeme byť pre moslimov takou studňou. V podstate je to jedinou možnosťou, lebo ak sa neobrátia, môžu úplne zdevastovať vyspelé národy.

 

Ako vidíš naše poslanie v Európe?

Boh nás do Európy v ostatných rokoch vedie viac a viac. V decembri 2017 sa pastori našich cirkví z celej Európy stretnú práve u vás v Bratislave na trojdňovom pobyte, čo je skvelý počin. Osobne vidím medzi nami stále veľký potenciál a verím, že máme čím obohatiť Telo Kristovo. V ostatnom čase sa naše vzťahy ešte viac prehĺbili. Okrem toho však verím v zakladanie zborov, pretože v minulosti sme sa až príliš sústredili na budovanie už existujúcich cirkví.

Keď som sa nedávno modlil ohľadne nášho hnutia, prijal som tri slová, o ktorých verím, že ho vystihujú: drahocenné, trvalé, ovocie. Ovocie však treba nielen pestovať, ale aj chrániť. O zbory, ktoré založíme, sa treba aj starať a usmerňovať ich, nie však ovládať či kontrolovať.

 

Aká je situácia v hnutí Slovo života vo svete?

V Indii sme zmenili stratégiu a namiesto biblických škôl sa zameriavame na tých, ktorí majú potenciál zakladať zbory. Trénujeme ich v oblasti Kalkaty, momentálne asi 200 lídrov.

Naša práca významne rastie aj vo Vietname, Slovo života má už zastúpenie v 45-tich zo 60-tich provincií. Celé dielo začalo niekoľkými Vietnamcami, ktorí študovali v Moskve, obrátili sa tam a absolvovali biblickú školu. Namiesto vzdelaných agitátorov komunizmu sa vrátili naspäť ako zapálení kresťania a keď nás potom zavolali, už mali zbor, ktorý mal 400 ľudí. Odvtedy zbory i počty veriacich dramaticky vzrástli a dnes už vysielajú vlastných misionárov.

 

Ako pokračuje práca v Rusku?

Moskovský zbor ide na plné obrátky, týždenne majú 27 zhromaždení! Takýmto spôsobom sa starajú o 5000 ľudí. Tento týždeň tam prebehla mládežnícka konferencia, na ktorej bolo 6000 mladých ľudí. A tiež vysielajú svojich misionárov. Naša misijná filozofia totiž nie je „ísť a niesť ovocie“, ale „ísť a sadiť stromy“.

Aj na Ukrajine sa dejú fantastické veci, a to i napriek vojne. Ukrajina má pol milióna utečencov, ktorí odišli z východnej časti. Cirkvi sa ocitli v ťažkej situácii, mnohým bol skonfiškovaný majetok. Treba tiež priznať, že niekedy situácia spôsobila problém medzi ruskými a ukrajinskými pastormi. Lester Sumrall zvykol hovorievať, že keď sa rozpúta vojna, démoni sa snažia do ľudí priam naskákať. Je to iracionálne, veď predtým si susedia mohli spolu opekať a zrazu sa nenávidia, dokonca dokážu aj zabíjať.

 

Myslíš, že cirkev sa má zapojiť do takéhoto politického konfliktu?

Určite nie! Tamojším pastorom to neustále zdôrazňujeme: Kážte, modlite sa za chorých ľudí a slúžte im. Vojna je strašná vec a môžu nastať také absurdné situácie, že v zbore, v ktorom boli aj Rusi aj Ukrajinci, dostanú bratia povolávacie rozkazy a na ďalší deň sa ocitnú v boji jeden proti druhému. Kresťanstvo sa musí povzniesť nad politiku.

 

Čo si vnímal počas našej konferencie v Bratislave?

Bol som medzi vami veľmi šťastný. Verím, že je pred nami nová vlna Ducha, že sa pozdvihneme v čerstvej sile a budeme zakladať nové zbory. Iste, po odchode Ulfa Ekmana to nebolo ľahké ani pre nás, ani pre vás. Verím, že prichádza také nové obdobie, že sa o ňom nebude hovoriť, že píšme „novú kapitolu“, ale priam „novú knihu“ našej histórie.

Otázky kládol Martin Hunčár

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave