Konferencia viery 2017 – Vystrojte Boží ľud k službe

Slovo života Bratislava organizuje Konferencie viery už mnoho rokov. Tá najlepšia, ako zvyčajne, je posledná. Naozaj! Témou tohtoročnej bolo Vystrojte Boží ľud do služby! (podľa Ef 4:12). Veríme totiž, že v posledných časoch Boh chce zmocniť celú cirkev, aby sa zem naplnila Jeho slávou.

V sobotu sme sa zhromaždili v kinosále Istropolisu (večer bola sála zaplnená), v piatok a v nedeľu sme boli „doma“ na Tomášikovej 30, v našich zborových riestoroch. Pozvaní rečníci sa skvele dopĺňali, všetci priniesli niečo čerstvé od Boha. Na Youtube Slovo života Bratislava už nájdete všetky posolstvá z Konferencie; je to skvelá možnosť, ako si znova vypočuť Božie slovo, ktoré nám Pán posielal.

Vyučovanie pastora Sriniho v piatok večer, Chop sa Boha a získaj národy, bolo excelentné! Synovia Kórachovi napísali asi 10 Žalmov, v ktorých Boha vždy oslovujú Boh Jákobov, a nie Boh Abrahámov. Synovia Kórachovi boli totiž potomkovia Kóracha, ktorý sa vzbúril proti Bohu. Oveľa ľahšie sa stotožnili s Jákobom, ktorý bol ľstivý, ale zažil premenu charakteru, než s Abrahámom, ktorý bol vzorom poslušnosti voči Bohu. Nikdy nezabudneme na to, že keď bol Ezav s Jákobom ešte v lone matky, Boh Rebeke povedal, že v jej lone sú dva národy. Keď to o nich povedal, boli len „počatými plodmi“. Boh podobným spôsobom pozerá na naše životy a vidí našu budúcnosť dávno predtým, než naplníme Božie povolanie.

Pastor Srini v sobotu ráno vyučoval o cirkvi v Kolosách, ktorá bola známa svojou vierou a láskou (a to dokonca k všetkým veriacim), zjaveniami i učeníctvom… Napriek tomu sa Pavol modlil za to, aby dokázali uchopiť Boží zámer. Kvôli čomu nás Boh zanechal na tejto zemi a čo sme s tým urobili? Ak chcete vedieť, kto bol „rozmaznaný Simba“ a „Janeviem“, vypočujte si posolstvo Aký je zámer cirkvi.

Pastor Miro Tóth hovoril o príprave hradskej pre Pána, kde sa má všetko vysoké ponížiť a nízke povýšiť. V Božom kráľovstve sú dve veci, ktoré Boh nemá rád, a to, že „tí, ktorých neposlal, idú, a tých, čo poslal, nejdú“. Povýšenosť musí padnúť, rovnako ako falošná poníženosť.
Pastor Peter Čuřík kázal o neochvejnej viere, ktorá sa odmieta vzdať. O viere, ktorá neprijíma NIE ako finálnu odpoveď. „Nemusíš sa dať do poriadku, aby si prišiel k Ježišovi, príď k Ježišovi a On ťa dá do poriadku“. Nezameraj sa iba na Jóbovo utrpenie, ale viď aj koniec Pánov, lebo Boh je veľmi milosrdný a ľútostivý! On vystiera ruku ku tvojmu malomocenstvu a ohlasuje: CHCEM, buď ČISTÝ!

Carl Gustaf Severin hovoril svojím neopakovateľným spôsobom na tému Prenes sa cez to! Aké drobností nás dokážu zastaviť na ceste? Čo stačí nepriateľovi urobiť na to, aby si zahorkol alebo sa zastavil v behu? Prenes sa cez to a znova buduj Božie kráľovstvo. Lebo ak je Boh za nás, kto proti nám?!  V prorockom duchu sa potom mocne prihováral za mladú generáciu a jej rodičov. Carl Gustaf videl počas 40 rokov svojej služby mnoho uzdravení a aj v Bratislave sa modlil za chorých.

V nedeľu ráno sme sa zišli v zborových priestoroch na Tomášikovej v hojnom počte a už keď brat Severin čítal Jeremiáša 23:29, vnímali sme, že to je čerstvé Slovo pre mnohých z nás. Božie slovo je ako kladivo, ktoré rozbíja každú skalu. Znova potrebujeme uchopiť Božie slovo, čítať ho, rozjímať nad ním a vyznávať ho nad svojimi bralami. Božie slovo má obrovskú moc!

Konferencia by sa nemohla uskutočniť bez desiatok fantastických dobrovoľníkov. Vďaka Bohu za každého pracovníka v dome Božom! Úžasným spôsobom tiež poslúžili obe worshipové skupiny: domáca kapela Slovo života s Dankou Vráblovou a Tretí deň z Košíc s Mirom Tóthom. Priniesli Božiu prítomnosť, bolo ľahké naskočiť do ich “vlaku” a spoločne uctievať Kráľa kráľov. Na svoje si prišli aj deti, ktoré mali po celý čas zabezpečený paralelný program.

{gallery}2017_KV_casopis{/gallery}

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave