Vinesong – koncert s posolstvom nádeje

Ďakujeme za váš koncert na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Aké dojmy ste z neho mali?

Bolo nám cťou hlásať Božie slovo prostredníctvom chvál a uctievania na takom strategickom mieste. Žasli sme nad tým, že ľudia zostali až do konca programu, a to aj napriek chladnému počasiu. Ďakujeme Bohu za všetkých, ktorí zdvihli ruku, aby prijali spasenie. Po koncerte vládla medzi ľuďmi, vrátane zamestnancov neďalekého stánku so zmrzlinou, veľmi príjemná atmosféra. Prekvapilo nás, koľko ľudí pricestovalo na koncert z Čiech. Publikum bolo teda rôznorodé.

 

Kto pôsobí vo vašom tíme a ako máte rozdelené úlohy?

Celý tím býva spoločne v jednom dome v Anglicku a na cestách trávi jedenásť mesiacov v roku. Pastor John Watson, pôvodom zo Zimbabwe, je zakladateľom a vedúcim Vinesongu a zároveň autorom všetkých našich piesní, medzi ktoré patria obľúbené piesne ako „Let Your Living Water Flow“ alebo „Peace like a River“. Je dynamickým rečníkom a na každom zhromaždení slúži aj slovom. Okrem toho spieva tenor. Daniel Kok pochádza z Južnej Afriky a má na starosti organizáciu výjazdov. Je tiež osobným asistentom pastora Johna, zvukárom a šoférom. S manželkou Charlene majú päťročného synčeka Reubena, ktorý s nimi cestuje po celom svete. Charlene Koková je našou hlavnou speváčkou. Má na starosti aj účtovníctvo a vedenie nahrávacieho štúdia. Ďalšou členkou zoskupenia je Rachael Grayová z Anglicka, ktorá spieva alt, dohliada na komunikáciu s médiami a stará sa o naše kostýmy. Američan Zachary Laughlin spieva bas a spravuje našu webovú stránku.

 

Odkedy usporadúvate koncerty a čo je vaším hlavným povolaním?

Vinesong vznikol v roku 1982. Sme novodobí misionári, ktorí sa snažia zasiahnuť stratených a povzbudzovať cirkev hudbou a piesňami chvál. Slúžime uctievaním a slovom a v rámci našich misijných výjazdov sme precestovali štyridsať krajín. Modlitebné zhromaždenia dokážeme viesť v desiatich rôznych jazykoch. Naším poslaním je prinášať uzdravenie, spásu a obnovenie vzťahu s Bohom prostredníctvom chvál a kázania.

 

Ktoré miesta, kde sa doteraz koncertovali, vám navždy utkveli v pamäti?

Už dvadsaťtri rokov vedieme chvály a uctievanie na schodoch amerického Kapitolu počas Národného dňa modlitieb. Pozvali nás do sídla OSN v New Yorku, kde sme už jedenásťkrát koncertovali a boli sme svedkami toho, ako šestnásť diplomatov a veľvyslancov odovzdalo svoje životy Ježišovi. V roku 2015 sme dostali pozvánku z pobočky OSN v Keni. Vinesong každoročne slúži chválami na konferencii Holy Ghost Congress neďaleko Lagosu v Nigérii, organizovanej zborom Redeemed Christian Church of God, na ktorej sa zúčastňujú milióny veriacich.

Okrem týchto významných podujatí radi slúžime vo väzniciach rôznych krajín. Prinášame tam evanjelium Ježiša Krista a videli sme, ako mnohí väzni prijali Pána vďaka chválam a zvesti o odpustení. Naša skupina patrila medzi prvé, ktoré sa po páde komunizmu dostali za železnú oponu. Keď sme počas zhromaždenia Davida Hathawaya na námestí v Bulharsku uctievali Pána, mnohí ľudia padli na kolená.

Nedávno sme opäť slúžili s Davidom Hathawayom, a to v amfiteátri v izraelskej Cézarei pre štyritisíc nespasených ruských Židov. Na začiatku 80. rokov sme sprevádzali Reinharda Bonnkeho na jeho evanjelizačných zhromaždeniach v Afrike. Za všetko, čo sa v priebehu tridsiatich piatich rokov našej služby udialo, patrí sláva jedine Bohu: to On sám nám otváral dvere, priťahoval k sebe ľudí a uzdravoval chorých. Sme odhodlaní pokračovať v službe a veríme, že do Pánovho príchodu nás čaká ešte väčšia žatva, aká bola doteraz.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave