Veľký piatok – spoločná bohoslužba bratislavských zborov

Kresťania v Bratislave si každoročne pripomínajú na Veľký Piatok ukrižovanie a vzkriesenie Pána Ježiša Krista spoločnou bohoslužbou, na ktorej sa podieľajú viaceré bratislavské zbory. Do Istropolisu prišlo okolo 1000 ľudí, zabezpečený bol aj pekný paralelný program pre deti. Martin Ilavský priniesol Božie slovo na tému Úspech kríža. Bohoslužbu moderoval Peter Čuřík, modlitby na tému #allfortruth viedol Michal Kevický, na konci bratislavskí pastori spoločne vysluhovali Večeru Pánovu. Veľmi dobrú odozvu malo divadelné predstavenie Nový svet, ktoré nacvičili herci zo Slova života a BCC pod vedením Angeliky Horváthovej z nášho zboru. Divadlo malo vysokú profesionálnu i duchovnú úroveň, zobrazilo dramatický osud jednej rodiny po ukrižovaní Pána Ježiša s prekvapujúcim rozuzlením. Bolo veľmi ťažké udržať slzy, lebo herecké umenie spolu so silným posolstvom moci kríža, sa hlboko dotýkali každého účastníka.

 

 {gallery}2018_velky_piatok{/gallery}

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave