Ukončenie večernej biblickej školy v Bratislave

V práci sme zvyknutí na rôzne školenia, ale keď sa na túto tému rozprávame v kresťanských kruhoch, nie každému napadne, že je dôležité absolvovať nejaký systematický tréning biblického vyučovania. Pritom je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čomu vlastne veríme a čo učíme (a to nielen pre seba, ale aj kvôli druhým, ktorých teraz či v budúcnosti vedieme). Sme radi, že 15 ľudí z nášho zboru v júni 2018 skončilo večernú biblickú školu, okrem diplomu dostali aj knihu Ako budovať Víťazný tím. Počas 13-tich večeroch načerpali základy z Božieho slova. Podkladom bola okrem Biblie kniha Biblické základy https://eshop.slovozivota.sk/product/biblicke-zaklady-revidovane-vydanie od pastorov Petra Čuříka a Martina Hunčára (obaja boli tiež najčastejšie prítomní ako učtielia). Dva testy všetci hravo zvládli, okrem vyučovaní sme spoločne strávili skvelý čas na „Euncountri“ (24 hodín na chate v Modre), kde sme zažili hojnosť Božej prítomnosti a všetci sme sa mohli otestovať, či v pôste vydržíme aspoň jeden deň bez jedla 🙂

Martin Hunčár

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave