Bábovka lenivosti

Richard Čanaky vo svojej knihe „Čertova kuchyňa a ranné zamyslenia” varuje pred vyskúšanými „receptami”, ktorými sa nás snaží ten zlý chytiť do pasce. Ako upiecť bábovku lenivosti? Diabol radí nasledovné: „Čo iné ako lenivosť si už čert môže priať. Tá hlúpa biela myš môže mať aj najväčšie charizmy a dary od Bossa. Sú absolútne neškodné, pokiaľ sa nachádzajú v rukách lenivého kresťana. Trošku si ľahne, poprevaľuje sa a z jeho nebezpečných stratégií na duchovný víkend je len videohra. Ha, ha, ha.”

Veľa hovoríme o tom, že žijeme v zaneprázdnenej dobe. Pastori, podnikatelia, ale aj maminky na materskej majú čas spočítaní na minúty. Obvykle vyzývame k tomu, aby sme spomalili a sadli si k nohám Ježiša Krista a načúvali mu. Týmto zamyslením to nechcem poprieť, no chcem jasne upozorniť, aby sme neskĺzli do druhého extrému – lenivosti, nečinnosti a ľahostajnosti. Je toho pred nami totiž tak veľa, čo treba vykonať.

Väčšina energie vynakladanej dnes v Tele Kristovom je iba na „údržbu”, nie však na premenu spoločnosti. Cirkev však nie je povolaná iba sa zhromažďovať, ale vysielať misionárov, zakladať školy, strediská, robiť charitu a podobne. Je pravda, že aj na to, aby sa veriaci pravidelne schádzali treba vynaložiť veľa úsilia a modlitieb. To je však iba prvý úsek behu. V ďalších kilometroch sa očakáva rozvoj, rast, rozmnoženie. Chce to vyhrnúť si rukávy a naplno sa zapojiť.

Odkladaním práce a služby na ďalší deň nič nevyriešime. Božie slovo nás vyzýva, aby sme pracovali dokiaľ je deň. Ide noc, keď nebudeme môcť pracovať. Využi deň na maximum. Ži tak, akoby tento deň bol tvoj posledný deň na zemi. Apoštol Pavol povedal, že pracoval viac ako ostatní. Ježiš hovorí, že jeho Otec pracuje až doteraz, preto i on pracuje. V jednom z podobenstiev sa Pán pýta: Čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Dobrá otázka! Údajne až 90 % celosvetovej práce na misijnom poli zabezpečuje iba 10% všetkých kresťanov. Čo robí ten zvyšok veriacich? Je naozaj tak zaneprázdnený na Božej vinici? Nezdá sa mi. Možno zaneprázdnený je, ale nie Pánom. Skontroluj si len tak sám pre seba svoje najväčšie požierače času. Možno budeš prekvapený, že si niekomu sadol na lep… /respektíve na pekáč!/ Nedovoľ diablovi, aby príliš často u teba piekol bábovku lenivosti. Staň sa horlivým pre Boha a začni mu slúžiť dňom i nocou. Potom raz v nebi iste budeš počuť povzbudivé slová: „Dobrý a verný sluha”.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave