Boh už svojou “figúrkou” potiahol!

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to čo je dobré, ľúbe a dokonalé! (Rim 12:2)

 

Pre mnohých ľudí je Božia vôľa veľkou neznámou. Veta: „Nech sa stane vôľa Božia!“ určite patrí do kresťanského slovníka. Avšak častokrát je toto vyhlásenie spojené s nostalgiou, že vlastne nie je možné vedieť, ako to všetko dopadne. V tom horšom prípade dotyčný ani sám nevie, čo vlastne chce. Podobným vyhlásením, slúžiacim ako náboženské klišé, je: „Ak Pán dá…“ Opäť, aj táto veta môže byť povedaná v duchu, ale v istých kresťanských kruhoch ju s obľubou používajú aj tam, kde sa to vôbec nehodí!

V prvom rade v modlitbe. Samozrejme s očakávaním Božej odpovede. Nehovorím o manipulatívnych modlitbách, kedy sa niekto dopredu rozhodne, čo chce urobiť a v rozhovore Pána presvedčuje, aby mu to odobril a dal na to svoju „pečiatku“. Ide o to prísť s postojom, že dopredu neviem, čo Boh chce. Mám na mysli situácie, keď sa ocitneš na križovatkách života a stojíš pred vážnymi rozhodnutiami. Do ktorej cirkvi máš patriť, kto bude tvoj manžel/ka, poprípade zvažuješ presťahovať sa do iného mesta, či krajiny za lepšou prácou. Začni sa v tej oblasti modliť a podľa možnosti pravidelne. „No, ale ja nemám na to čas!“ niekto namietne. Je zvláštne, že niektorí ľudia si nájdu čas na všetko, ale keď sa povie Boh, dvakrát zvažujú svoju časovú investíciu. Poviem ti šokujúcu pravdu. Je určitý artikel, ktorého dostali všetci ľudia bez rozdielu rovnako. Nedá sa to povedať o majetku, ani o rodinno-sociálnom zázemí. Ale dá sa to s istotou povedať o čase. Každý ho má k dispozícii rovných 24 hodín. A v zásade platí, že na to, čo je u teba na prvom mieste, si čas vždy nájdeš. „Ale dokedy sa mám modliť?“ To je jednoduché. Dovtedy, dokedy nenájdeš odpoveď! Nech ťa táto posledná veta neodradí, pretože neslúžime mlčiacemu Bohu. On je Slovo, on hovorí, stará sa, nadprirodzene zasahuje do nášho diania. Takže sa nemusíš obávať.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave