Čo vlastne znamená spasenie?

„Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa…“ Kto by nepoznal aspoň melódiu tejto vianočnej koledy? Anjeli prišli k pastierom, ktorí strážili svoje ovečky v okolí Betlehema, a zvestovali im túto radostnú zvesť. Biblický zápis začína týmito slovami: „Nebojte sa, lebo hľa zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu.“ (Luk 2:10). Evanjelium, z gréckeho evangelion, znamená dobrá alebo radostná zvesť. Evanjelium vlastne začína zvolaním: „Nebojte sa!“ Dobrá správa o narodení Božieho Syna človeku garantuje život v zóne bez strachu. Strach je sila, ktorá ľudstvo zotročuje po stáročia. Korene strachu sú v prvotnom páde Adama. Keď Boh naňho v záhrade Eden volal, Adam odpovedal: „Počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál…a preto som sa skryl“ (1Moj3:10).

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave