Evolúcia alebo inteligentný dizajn?

Evolučné myšlienky sa dnes považujú za normálne, prenikajú do všetkých sfér spoločnosti. Predsa však, po dôkladnom štúdiu Písma, nemajú opodstatnenie, a ani logiku. V Bratislave budeme mať možnosť vypočuť si jedného z najvýznamnejších odborníkov na túto tematiku.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave