Keď raz Boh sníval

Aj Boh o tebe sníval. Dávno predtým, než si sa narodil. Nosil ťa v srdci, premýšľal o tebe, chystal pre teba svoj plán. A keď si prišiel na svet, bol do teba úplne „zbláznený“. Žalmista hovorí, že Pán ťa utvoril už v lone mamy. Nebeský inteligentný dizajnér ťa od počatia formoval. Nestvoril ťa ako nejakú milióntu kópiu, v jeho rukách si jedinečný originál. Pred tebou ani po tebe už nebude nikto taký ako ty. Myslím to pozitívne. Boh do vienka nedal nikomu inému práve tie dary a talenty, ktoré dal tebe. Plán, ktorý máš v živote naplniť, za teba nevykoná nikto na svete. Premýšľaj o tom chvíľu. Zastav sa na okamih a skús vysloviť nahlas túto na prvý pohľad dosť provokatívnu vetu:

„Boh na celom svete nemiluje nikoho tak ako mňa!“

Jeden dokonalý syn bol pre neho málo. On nechcel, aby bol Ježiš jedináčik. Bol prvým Božím synom, ale nie posledným. My sme boli hriešni a ďaleko od neho, ale on nás tak veľmi miloval, že nás k sebe pritiahol svojou láskou. Sami by sme sa k nemu nedostali, pretože hriech vytvoril medzi nami a ním obrovskú priepasť. Do jeho rodiny sme sa svojou snahou, náboženskosťou, či dodržiavaním prikázaní, nevedeli len tak ľahko narodiť. Boh však tento problém vyriešil jednoducho. Adoptoval si nás! Všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími! A je to. Milióny detí sa stali súčasťou tej najúžasnejšej rodiny. Rodiny, v ktorej vládne harmónia, poriadok a starostlivosť.
Som presvedčený, že nebeský Otec premýšľa podobne. Od začiatku s nami chce nadviazať kontakt. Hoci vie, že mu len sem-tam dáme plnú pozornosť a k tomu, aby sme mu naozaj rozumeli, máme ešte ďaleko, nebráni mu to znova a znova k nám hovoriť. Neustále vysiela na frekvencii nebeský Jeruzalem. O čom? No predsa o láske…

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave