Len pokračuj vo verení

Jairus bol predstavený synagógy. Mal vysoké a vplyvné postavenie, ktoré mu poskytovalo niekoľko privilégií. Jeho milovaná dcéra však ochorela. Ľudia môžu dobre zarábať, tešiť sa z úcty svojho okolia, ale sú veci, ktoré nedokážu vyriešiť vlastnými schopnosťami. Jairus vyskúšal všetko, čo mu Judaizmum ponúkal, ale stav jeho dcérky sa len zhoršoval. Počul o zázrakoch, ktoré konal akýsi galilejský kazateľ. Ale postupne sa Ježiš z Nazaretu stal pre Židov kontroverzným kazateľom až nakoniec vysoká rada vydala vyhlásenie, že kto by v neho veril ako v Mesiáša, bude vylúčený z komunity. Jairus stál pred dilemou. Určite mnohokrát navštívil jeho zhromaždenia potajme a videl všetky tie uzdravenia. Musel byť dojatý mocou Božou. Predstavoval si, ako prináša svoju dcéru v náručí, ako sa jej stav zlepšuje a nakoniec ako spolu šťastne behajú po záhrade ako tomu bolo ešte pred pár rokmi. Lenže ak sa to dozvedia ľudia z vysokej rady, stratí miesto, reputáciu? Napriek tomu sa rozhodol. Pôjde za Ježišom a jeho dcérka bude uzdravená: „A hľa prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairus a keď ho videl (Ježiša), padol k jeho nohám a veľmi ho prosil a hovoril: Moja dcéruška skonáva, prosím, žeby si prišiel a vložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. A odišiel s ním…“ (Mar 5:22,23)

Bolo to ako sen. Jairovi sa podarilo pretlačiť cez zástup, nikto z farizeov tam nebol a Ježiš sa rozhodol, že pôjde s ním. Vôbec mu nevadilo, že je vedúcim synagógy. Jupí! ´Uvedomuje si ale, v akom vážnom stave je moja dcéra?´ Zamyslel sa na chvíľu Jarius, ale rýchlo odohnal temné mraky pochybností a ponáhľal sa domov. Vedel, že dcérin stav sa každou minútou zhoršuje. Možno taktne prosil Ježiša, aby sa ničím nezdržoval a vlastnými rukami odtláčal dav, aby rýchlejšie napredovali.

Potom sa stalo to, čoho sa obával. Ježiš sa zastavil a slúžil akejsi žene. Nečistej! Jairus si pomyslel: ´to snáď nikdy neskončí! No, dobre, keď sa ti polepšilo, daj chválu Bohu a choď sa ukázať kňazovi.´ Jairus bol netrpezlivý. Konečne debata skončila, dav bol plný nadšenia z ďalšieho zázračného uzdravenia, keď tu zrazu padli Jairove oči na dve známe postavy. Boli to jeho najvernejší sluhovia. Jairus akoby zamrzol. Ich tváre mali jasne napísané posolstvo: Smrť! Neskoro! Koniec! Ich slová bodali ako meče: „Tvoja dcéra už zomrela, načo ešte unúvaš učiteľa?“ Čas sa na chvíľu zastavil. Nikto sa neodvážil zasiahnuť. Zástup udivene pozeral na kňaza, ale postupne sa všetky zraky upreli na Ježiša. Dokáže teraz pomôcť? Žeby predsa nebol neomylný? Nakoniec sa i Jairus obrátil k Ježišovi a v jeho očiach bolo zúfalstvo i nádej. Ježiš pokynul rukou a zvučným hlasom povedal: „Neboj sa, len ver!“

Nie je to zaujímavé? Jairus získal Ježišovu pozornosť, dostal od neho sľub, že príde do jeho domu a uzdraví jeho milovanú dcérku, a predsa, situácia sa zhoršila. Možno sa to stalo i tebe. Modlil si sa, veril si Bohu, aj ďalší sa modlili spolu s tebou. Ale prešiel nejaký čas a zdá sa, že situácia sa iba zhoršila. Ako zareaguješ? Čo si vtedy pomyslíš? Čo na to povieš? To, že sa tvoja situácia zhoršila, vôbec nemusí znamenať, že Božia odpoveď nepríde. Tvoja reakcia práve v týchto krízových okamihoch, môže rozhodnúť o budúcnosti tvojej rodiny alebo života: „Neboj sa, len ver!“ Koľkí by to dnes nazvali naivitou či ľahkovážnosťou. Ježiš však vedel, že negatívne slová plodia strach a strach ochromuje a berie nádej. Jeden preklad hovorí: „Nebuď vyplašený a ochromený strachom, len pokračuj vo verení.“ Strach ťa ochromí. Ak sa tvoja situácia dočasne zhoršila, nesmieš dovoliť strachu, aby ti svojimi studenými prstami zovrel hrdlo. Odmietni strach a jednoducho pokračuj vo verení! Ak ti dal Ježiš svoje slovo, môžeš naň položiť svoju budúcnosť.

Ježiš vzal so sebou len tých, ktorí mu verili. Biblia hovorí, že vyhnal všetkých posmievačov. Podišiel k posteli, chytil dievčatko za ruku a povedal:„Dievčatko, tebe hovorím, vstaň! A dievčatko hneď vstalo a chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žasli prenáramne!“ (Mar 5:41,42). Pokračuj vo verení, Ježiš ťa nesklame. Jairov sen sa stal realitou a jeho neoblomná viera priniesla radosť celému mestu.

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave