Nádherný život viery

Mám doma sériu kaziet o viere od známeho evanjelistu T.L.Osborna, na ktorých často zvoláva: “Je nádherné mať vieru!” Brat Osborne precestoval svet a je jedným z kazateľov našej generácie, ktorý videl najviac Božích zázrakov uzdravenia. Niekedy zrušili školu pre slepých alebo hluchých jednoducho preto, že všetci študenti boli uzdravení…

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave