Nauč sa kraľovať

„Lebo ak pádom toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze Ježiša Krista“ (Rim 5:17).

Kristus prišiel, aby nám dal víťazstvo! Ľudia sa niekedy dokážu ľahšie stotožniť s krížom a utrpením Ježiša Krista, ako s Jeho slávnym zmŕtvychvstaním. Keď pozrieme na kríž, ľahšie sa nám prechádza našim vlastným utrpením. Ale keď pozrieme na zmŕtvychvstanie, vyzýva nás to veriť a bojovať za víťazstvo. Bezpochyby, kríž je a vždy zostane centrálnou zvesťou evanjelia. Ale nikdy nebolo Božím plánom, aby sme rozjímali len po utrpenie kríža. Áno, Ježišova smrť na kríži bola nevyhnutnou kauciou za naše hriechy. Ale Ježiš vstal zmŕtvych, aby jeho nasledovníci mohli žiť život zmŕtvychvstania.
Zmienený verš hovorí, že tak ako cez Adamov pád prešla smrť na všetkých ľudí bez rozdielu, rovnako, ba je to ešte „o mnoho istejšie“, cez Ježišovo zmŕtvychvstanie prešlo víťazstvo na všetkých. Reálne si ho však môžu užívať len tí, ktorí „prijali dar spravodlivosti a hojnosť milosti“, teda veriaci. Poďme rozjímať o Ježišovom triumfe! On povedal, že prišiel, aby nám dal „život a hojnosť“ (Ján 10:10). Na to, aby sme boli porazení a aby sa nám v živote nedarilo, sme nepotrebovali prijať kresťanstvo. To sme zvládali aj predtým. Dokonca mnohí z nás sme boli v zlyhaniach šampiónmi. Skrze Ježiša Krista sa môžeme konečne učiť KRAĽOVAŤ v živote. Netvrdím, že neprídu skúšky, možno aj situácie, kedy nebudeme rozumieť, prečo sa veci dejú určitým spôsobom. Ale pamätaj si: Ak Bohu v určitej oblasti práve teraz nerozumieš, ešte vždy mu môžeš dôverovať! Na to však musíš byť pevne postavený v spravodlivosti. Ak sa máš úspešne zbaviť strachu a stresu a nepokoja, potrebuješ začať každodenne meditovať o Božej láske k tebe. Božia láska totiž „vyháňa strach“ (1Jána 4:18). Z tejto pozície ťa Boh bude viesť krok za krokom ku životu víťazstva. Nezabudni, ak nesieš mnoho ovocia, Ježiš povedal, že tým osláviš Jeho Otca (Ján 15:8). Kraľuj v tomto živote skrze toho jediného, Ježiša Krista!

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave