Objav Boží zámer pre tvoj život

Zamyslel si sa už niekedy nad tým, ako spolu súvisí Boží zámer a príležitosti, ktoré sa ti občas naskytnú? Na prvý pohľad nijako.

Avšak skús sa trochu vcítiť do Bartimea. Celý život žobral a živoril. Nepoznal zábavu, nemal priateľov, nevidel slnko, dokonca ani vlastných rodičov. Avšak odkedy počul o Ježišovi, ako pomohol iným slepcom, skrsla v ňom nádej.

,Čo ak by som sa s ním niekedy stretol aj ja?´ pomyslel si, no hneď tú myšlienku zahnal ako bezpredmetnú. No s pribúdajúcim časom sa k tejto myšlienke vracal znova a znova.

,Povedal by som mu, aby ma uzdravil.´ Každým dňom bol o tom čoraz viac presvedčený a z jeho nádeje sa narodila viera. Zlomový okamih nastal, keď započul dupot a vravu. Niekto, kto o neho nechtiac zavadil, mu potvrdil, že práve okolo neho prechádza Majster. Bartimeus neváhal ani sekundu. Z jeho hrdla sa ozval srdcervúci výkrik. Zvonku vyzeral ako zúfalec, avšak jeho vnútro bolo plné úprimnej viery.

Neprestal kričať, ba naopak, pre istotu zavolal ešte hlasnejšie: „Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!” Veľmi dobre si totiž uvedomoval, že táto príležitosť sa už nemusí opakovať. Ktovie kedy pôjde Ježiš znova naokolo? ,Toto predsa nesmiem zmeškať, bolo by to priam trestuhodné nevyužiť takúto významnú príležitosť,´ povedal si sám pre seba. A Pán jeho vieru odmenil zázrakom. Dostal svoj zrak a mohol začať napĺňať Boží zámer pre svoj život. Čo by sa stalo, ak by príležitosť nevyužil? Ježiš by celkom iste šiel ďalej a slúžil tým, ktorí by sa k nemu načahovali s vierou. A Bartimeus by možno zomrel slepý. Nikdy by nenaplnil Boží zámer v oblasti uzdravenia.

Niektorí ľudia žijú tak, akoby boli Vianoce každý deň. Naskytne sa im nejaká mimoriadna pracovná príležitosť, poprípade sú vyzvaní k tomu, aby sa zapojili do niečoho v cirkvi a oni čakajú. Čakajú a čakajú. Až je po „sviatkoch” a úžitok zo zmeškanej príležitosti im pretečie pomedzi prsty. Dúfajú, že o nejaké tri týždne to stále ešte bude aktuálne, avšak veľmi sa mýlia. Najbližšie Vianoce sú až za rok!

Ešte jasnejšie môžeme využitú príležitosť pozorovať na príbehu colníka Matúša.

Predstavujem si ho, ako sedí pri registračnej pokladni a robí uzávierku dňa. Niekde mu chýba stovka. Ale, kde? ,Žeby som nejaký tovar zabudol nahodiť do kasy?´ Zahľadel sa do diaľky a uvidel malú karavánu. „No nazdar, to mi ešte chýbalo. Dovlečú sa akurát na fajront,” zahundral znechutene. Zakrátko na neho pozrel muž, o ktorom sa v poslednej dobe hovorilo na každom kroku. Jeho prenikavému pohľadu sa nedalo uniknúť. Matúš si bol istý, že vie nielen o tom, že mu chýba sto korún, ale cítil sa ako nahý. Náhle si spomenul na niekoľko prípadov za posledný mesiac, kedy od prechádzajúcich zobral niečo do vačku…

„Nasleduj ma!” povedal ten zvláštny muž a Matúšovi sa rozbúchalo srdce. Prebudila sa v ňom chlapčenská túžba urobiť v živote niečo veľké a slávne. V okamihu si spomenul na mamu, ako od malička do neho vštepovala, že raz bude žiť pre Boha. Čo ak práve teraz prišla tá chvíľa? Muž na neho stále uprene hľadel, ale otázka je, dokedy ešte. Matúš bojoval sám so sebou. Napadlo mu, že vždy sníval o tom, ako to dotiahne na hlavného colníka v Jeruzaleme, no vzápätí sa nechal unášať predstavou dobrodružného života byť učeníkom tohto zvláštneho kazateľa, ktorý by azda mohol byť aj Mesiášom. Napokon sa odhodlal pozvať Ježiša do svojho domu. Tam jeho vnútorný zápas pokračoval. Prekvapovalo ho, že Ježiš ho do ničoho nenútil, on však celý čas cítil, ako sa v túto chvíľu rozhoduje o jeho zmysle života.

Všetci vieme, ako to dopadlo. Matúš sa napokon stal Ježišovým nasledovníkom. A nie hocijakým. Stal sa pisateľom evanjelia, ktoré už čítali stovky miliónov ľudí. Zástupom po celom svete Boh prehováral do srdca prostredníctvom veršov, ktoré boli napísané rukou tohto bývalého colníka. Aká obrovská škoda by bola, ak by Matúš premeškal príležitosť, ktorá sa mu naskytla! Úplne by minul Boží zámer pre svoj život.

A čo ty? Ako reaguješ na príležitosti? Ako jednáš, keď okolo teba prechádza Ježiš? Vyhýbaš sa jeho pohľadu alebo postrehneš v tom Boží zámer? Ak áno, tak si isto budeš môcť v nebi za jedným stolom potriasť ruku s Bartimeom a Matúšom.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave