Podstata kresťanstva

„…a videl dve lode, ktoré stáli na kraji jazera, z ktorých rybári boli zišli a prali siete, že vstúpil do jednej z tých lodí, ktorá bola Šimonova… A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: ´Zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov´… A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť “ (Luk 5:2-4).

Ježiš mal na pobreží také veľké zhromaždenie, že je napísané: „Zástup sa na neho valil a počúval slovo Božie”. Len o pár metrov ďalej vystupovali z loďky unavení a deprimovaní rybári. Celú noc pracovali a nechytili ničoho. Prali svoje siete a vôbec sa nezaujímali o náboženské pozdvihnutie, ktoré sa dialo opodiaľ. Tešili sa na odpočinok a premýšľali ako nasýtia svoju rodinu. Čo urobil Ježiš? Požiadal Šimona, či by mohol vstúpiť do jeho loďky. Príliš často len očakávame, že hriešnici prídu na naše zhromaždenia. Ale Ježiš vstúpil do Petrovej loďky. Prv než Peter vstúpil do Ježišovho života, Ježiš vstupuje do Petrovho života.

Aký bol ďalší Ježišov krok? Ježiš Kristus sa zaujímal o Petra až do tej miery, že bol ochotný naplniť jeho potreby. Ten zázračný rybolov môžeme vysvetľovať aj duchovne a použiť ho ako paralelu, ale hlavný zámer bol jednoducho naplniť Petrovu potrebu. Ľudia potrebujú poznať Ježišovu lásku v praxi. Ak spoznajú nebeského Otca ako toho, ktorý sa o nich stará, pôjdu za ním. Boh nám, kresťanom, dal tak veľa. Máme toľko poznania, ako snáď žiadna iná generácia pred nami. Dal nám moc modlitby, duchovné dary, krst Duchom Svätým. Máme toľko pomazaných učiteľov v tele Kristovom. To všetko nám bolo darované s jednoduchým zámerom: Aby sme boli dostatočne vybavení pri napĺňaní potrieb ľudí okolo nás. Dokiaľ budeme prinášať k Bohu prázdne nádoby, ten olej pomazania sa nikdy neminie (2Kráľ 4:1-6). Boh nebude plytvať svojim pomazaním. Je vzácne. Ježiš bol neustále pomazaný „Svätým Duchom a mocou“, pretože „prechádzal zemou dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorý boli premožení od diabla“ (Sk 10:38). Niekedy robíme kresťanstvo príliš zložitým. Podstata kresťanstva je byť predĺženou rukou nášho Stvoriteľa. Ježiš povedal: „Blahoslavenejšie je dávať ako brať.“ A to je naozaj pravda! Keď má niekto zodpovedané modlitby, raduje sa. Ale možno máte podobnú skúsenosť ako ja – ak ste mohli byť akousi súčasťou toho Božieho procesu naplnenia potrieb, vaša radosť je snáď ešte väčšia. Ako povedal jeden Boží muž: „Neustále evanjelizujte, a ak bude treba použite aj slová…“ Ak ľudia zažijú takéto kresťanstvo, s radosťou „opustia všetko a pôjdu za Ním!“ (Luk 5:11).

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave