Príprava

Už ako malému chlapcovi mi vraveli, že na život sa musím pripraviť. Každý súdny rodič robí svoje najlepšie, aby pripravil svoje deti do života. Keď sa pozrieš okolo seba, celá spoločnosť od tých najmenších v jasličkách po tých najväčších na vysokých školách sa pripravujú na svoju budúcnosť.

Nie je tomu inak ani v živote kresťana, ktorý sa potrebuje pripravovať na svoje povolanie v Pánovi.

Ježiš povedal, choďte a čiňte učeníkov z každého národa, tam kde vás príjmu, tam zostaňte, a kde nie, tam otraste svoje topánky. Kedže nás Pán povolal činiť učeníkov sami potrebujeme byť jeho učeníci. Osobne verím, že príprava na toto povolanie je v poznaní JEHO a v spoznávaní šírky, dĺžky, hĺbky a výšky lásky Kristovej. Je zrejmé, že ľudia na celom svete veľa investujú či financií alebo času do vzdelania či všeobecného poznania. A vôbec ľudská bytosť je nastavená tak, aby sa mohla počas celého svojho života učiť nové veci alebo zdokonaľovať v poznanom. Nikto z nás nieje na tom tak, aby mohol povedať, že už nepotrebuje vedieť nič nové lebo všetko ovláda. Napriek týmto faktom sa nám stáva že nenapredujeme, aj keď máme kam rásť. Mnohokrát je to pre našu lenivosť, voči ktorej ako som postrehol, sa úspešný ľudia postavili a rozhodli sa vo svojom srdci, že ich nebude obmedzovať. Nielen to nás zastavuje pred napredovaním, ale aj zlyhanie a pády v našej minulosti majú vplyv na našu prípravu. Ak pre nič iné si vo svojom živote neurobil radikálne rozhodnutie, môžeš ho urobiť dnes a to v dvoch veciach, či si veriaci alebo nie, tak tieto princípy ti pomôžu v akejkoľvek oblasti tvojho života. Po prvé, rozhodni sa že budeš vo svojom živote bojovať proti APATII VERZUS LENIVOSTI a po druhé, rozhodni sa, že sa NIKDY NIKDY NIKDY NEVZDÁŠ.

Poďme investovať čas do toho, ako sa efektívne modliť, ako jasnejšie alebo lepšie počuť PÁNA a začať Ho v malých veciach poslúchať. Poznám ľudí, ktorý sa vedia naozaj modliť .Aj oni investovali čas do výučby od Ducha Svätého ako prúdiť v modlitbe a v daroch Ducha Svätého. Nikdy sa to nenaučíme, pokiaľ to nezačneme robiť. Chcem ťa dnes povzbudiť ROZHODNI SA A ZAČNI PÁN NA TEBA UŽ ČAKÁ.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave