Sodoma

A tu sa dostávame k jadru veci. Nemusíš byť milionárom, aby si mohol začať pomáhať. Môžeš začať hneď teraz, aj keď sa zatiaľ vozíš v starej favoritke. Nemáme ani poňatia, aké obrovské veci by sme mohli zmeniť, ak by každý dal aspoň niečo. Aj jedno múdre príslovie vraví: „Babka k babce, budú kapce.“

A čo to má všetko spoločné so Sodomou? Všeobecne sa usudzuje, že hriechom Sodomy bola jej sexuálna zvrátenosť, ktorá spôsobila jej zánik. Biblia však upresňuje, že ich ohavnosť bola len následkom čohosi iného. V knihe Ezechiel, 16. kapitole, verši 49 a 50 sa hovorí:

„Hľa, toto bola neprávosť Sodomy, tvojej sestry: pýcha, pochádzajúca zo sýtosti chleba, a mala hojnosť pokoja i so svojimi dcérami a ruky biedneho a chudobného neposilňovala. Ale pozdvihnúc sa páchali predo mnou ohavnosť, a preto som ich odpratal, tak ako som videl, že je spravodlivé.“

Verím, že ešte je čas to napraviť. Ak ťa tento článok oslovil, neváhaj a začni pomáhať. Aspoň trochu. A ak nepoznáš nijakú serióznu spoločnosť, ktorá by riešila utrpenie tých najbiednejších, jednu ti poradím. Volá sa Kŕmte hladných (Angl. Feed the Hungry). Je to medzinárodná organizácia, ktorá už pomohla miliónom ľudí a rozdistribuovala jedlo za niekoľko miliárd korún. A okrem toho, vždy pri materiálnej pomoci myslí na zvestovanie evanjelia. Viac informácii o nej nájdeš na www.krmtehladnych.sk Ak dôveruješ nejakej inej charitatívnej organizácii, podpor ju! Ja som si iba dovolil zmieniť tú, ktorá je známa mne.

 

img

Podporte našu službu!

Finančná podpora smeruje na náklady s evanjelizáciami na Slovensku a stavbu cirkevnej budovy v Bratislave